Dacă studii economice - atunci la ASEM
VINO la ASEM, FII STUDENTUL NOSTRU!

DIRECTOR, conf. univ., Sergiu TUTUNARU

Centrul de Dezvoltare Economică şi Afaceri Publice, activează ca o subdiviziune în cadrul Academiei de Studii Economice din anul 2003.

Conform regulamentului CDEAP, autorizat de către Senatul ASEM, scopurile principale ale centrului sunt:

  • organizarea trening-urilor profesionale în domeniul tehnologiilor informaţionale, comunicaţionale şi dezvoltării societăţii informaţionale în Republica Moldova;
  • organizarea seminarelor, workshop-urilor şi conferinţelor internaţionale de instruiri continue ale cadrelor economiei naţionale;
  • cercetarea influenţării tehnologiilor noi informaţionale şi comunicaţionale asupra economiei naţionale, aplicarea rezultatelor şi „case studies” în programele de studii şi cursuri universitare;
  • standardizarea programelor universitare, sistemului de credite transferabile, cursurilor şi programelor analitice conform normelor (standardelor) internaţionale.

Contacte:
str. Mitropolit Gavriil Banulescu-Bodoni 59,
bl. B of. 809
tel: +373 (022) 225239
gsm: +37368397453
www.cdeap.ase.md