Dacă studii economice - atunci la ASEM
VINO la ASEM, FII STUDENTUL NOSTRU!

DIRECTOR, lector univ., Natalia VOLOHOVA

Centrul de Instruire Lingvistică a fost fondat în 2008 şi funcţionează sub egida ASEM. Centrul asigură ridicarea nivelului lingvistic al limbii de stat a Republicii Moldova şi al Limbilor străine la un nivel de comunicare general şi profesional conform Cadrului European Comun de Referinţă prin organizarea cursurilor.

Misiunea Centrului este crearea competenţelor de comunicare în domeniul instruirii lingvistice în mediul universitar la toate nivelele (studenţi, doctoranzi, cadre didactice). Centrul efectuează orice tip de traduceri autorizate în limbile română, rusă, engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană ş.a.

Centrul de Instruire Lingvistică al ASEM oferă următoarele servicii suplimentare:

  • Pregătire pentru examenele TOEFL;
  • Pregătire pentru examenele de Bacalaureat;
  • Pregătire pentru examenele CCIP;
  • Pregătire pentru programul Work & Travel.

La etapa actuală, s-a organizat instruirea şi la limbile română, germană, italiană, japoneză, poloneză, spaniolă. Centrul de Instruire Lingvistică are tendinţa de a forma grupe de cursanţi cu instruire la limbile suedeză, norvegiană, turcă, chineză. Instruirea cursanţilor se efectuează de către profesioniști certificați.

Contacte:
str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 59,
bl. B of. 807
tel: +373 (022) 40 28 57
gsm: +37368559925