Dacă studii economice - atunci la ASEM
VINO la ASEM, FII STUDENTUL NOSTRU!

DIRECTOR, dr., conf. univ., Olesea SÎRBU

Pentru a susține procesul de integrare europeană a Republicii Moldova, ASEM a fondat în 2009 Centrul de Studii în Integrare Europeană (CSIE.ASEM) (www. csei.ase.md).

Misiunea CSIE este de a contribui la dezvoltarea unui mediu cultural, economic și social, adecvat procesului de integrare europeană a Republicii Moldova.

În scopul îndeplinirii misiunii şi obiectivelor propuse, CSIE desfășoară următoarele programe: educaţie, cercetare, instruire, consultanţă şi informare - promovare.

Programul de educaţie este destinat pregătirii de specialişti în domeniul integrării europene prin formare iniţială, postuniversitară şi continuă.

Programul de cercetare multidisciplinar evaluează impactul extinderii UE asupra ţărilor din Europa de Est, în special Republica Moldova, pe segmentele: comerţ, economie, politici, securitate, ştiinţă, tehnologii informaţionale şi inovare, mediu, dezvoltare, valorile democratice, sociologie şi cultură.

Programul de instruire se adresează profesorilor din învăţământul liceal, funcţionarilor din administraţia publică, specialiştilor şi managerilor din sectorul de afaceri, în general tuturor celor interesaţi să acumuleze cunoştinţe generale şi speciale despre integrarea europeană şi practici de afaceri în mediul european. (ex. EU.ACADEMY Summer School)

Contacte:
Academia de Studii Economice din Moldova
Centrul de Studii în Integrare Europeană
str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 59,
Bl. B, oficiul 702
Tel/fax (+373-22) 402834
www.csei.ase.md