Academia de Studii Economice a Moldovei
Departamentul "Business Internațional"

Catedra ”Relaţii Economice Internaţionale” a fost fondată în baza deciziei Senatului ASEM din 28 aprilie 1993, a fost prima catedră de profil din ţară. Iniţial catedra pregătea specialişti în două domenii: ”Economie mondială şi relaţii economice internaţionale” şi ”Drept internaţional”. Începând cu anul 1995 este formată facultatea „Relaţii Economice Internaţionale”, iar catedra „Relaţii Economice Internaţionale” devine catedră de profil din cadrul acesteia, concentrându-se pe pregătirea specialiştilor de înaltă calificare în domeniul ”Economie mondială şi relaţii economice internaţionale”. De la 2 Ianuarie 2018 catedra ”Relaţii Economice Internaţionale”, în baza ordinului Nr.228-A din 08.11.17, a fost reorganizată în Departamentul Business Internaţional după modelul fundamental al celor mai bune Universităţi din Europa.

Informaţii despre evoluţia Departamentului Business Internaţional

Facultatea „Relații Economice Internaționale”

2018 – prezent

Departamentul Business Internaţional

şef catedră: Dodu-Gugea Larisa, doctor, conferenţiar universitar

2006 – 2018

Catedra ”Relaţii Economice Internaţionale”

şef catedră: Chistruga Boris, doctor habilitat, profesor universitar

1995 - 2005

Catedra ”Relaţii Economice Internaţionale”

şef catedră: Cărare Viorica, doctor habilitat, profesor universitar

Facultatea „Management”

1994 – 1995

Catedra ”Economia Mondială şi Dreptul Internaţional”

şef catedră: Volcinschi Victor, dr.în şt.juridice, conferenţiar universitar

1993 – 1994

Catedra ”Relaţii Economice Internaţionale”

şef catedră: Railean Valentin, dr.în economie, conferenţiar universitar