Academia de Studii Economice a Moldovei
Departamentul "Business Internațional"

REGISTRUL GRADELOR DE DOCTOR ȘI DOCTOR HABILITAT
ÎN CADRUL DEPARTAMENTULUI BUSINESS INTERNAȚIONAL
CONFERITE ÎN PERIOADA 2000-2018
NR.NUME, PRENUMEDENUMIREA TEZEISPECIALITATEADATA SUSȚINERIIDATA CONFIRMĂRII
1 POPA Marina Factorii creșterii productivității muncii în condițiile internaționalizării economiilor naționale 521.02. Economie mondială; relații economice internaționale 29.06.2018 23.11.2018
2 SIMONOV Dumitru Impactul securității energetice asupra economiei Republicii Moldova în condiții de instabilitate economică mondială 521.02. Economie mondială; relații economice internaționale 05.05.2016 05.07.2016
3 ZUBCO Roman Dezvoltarea activității de consultanță și outsourcing internațional în Republica Moldova 521.02. Economie mondială; relații economice internaționale 15.05.2016 05.07.2016
4 BEJENARU Olga Potențialul de export al Republicii Moldova 521.02. Economie mondială; relații economice internaționale   24.02.2015
5 DELEU Corina Diminuarea decalajelor de dezvoltare în cadrul noilor pieţe emergente din Europa Centrală şi de Sud-Est în condiţiile globalizării   521.02. Economie mondială; relații economice internaționale 04.05.2011 08.07.2011
6 OSMATESCU Angela Zonele economice libere şi rolul lor în procesul de integrare a economiilor naţionale în sistemul relaţiilor economice internaţionale 521.02. Economie mondială; relații economice internaționale 02.09.2011 22.12.2011
7 ȘONȚU Natalia Fenomenul sărăciei - problema mondială şi naţională: cauze, consecinţe, soluţii   521.02. Economie mondială; relații economice internaționale 12.06.2012 05.07.2012
8 CRUDU Rodica Tendinţe mondiale în dezvoltarea sectorului tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii în baza investiţiilor străine directe 521.02. Economie mondială; relații economice internaționale 07.06.2010 23.12.2010
9 HARCENCO Dorina Rolul pieţei valorilor mobiliare în abordarea investiţională prin prisma globalizării   521.02. Economie mondială; relații economice internaționale 01.09.2010 04.11.2010
10 DODU-GUGEA Larisa Impactul globalizării asupra creşterii competitivităţii ţărilor Europei Centrale şi de Est  521.02. Economie mondială; relații economice internaționale 23.06.2009 05.11.2009
11 BÎLBA Tatiana Influenţa proceselor de regionalizare asupra dezvoltării comerţului exterior al Republicii Moldova 521.02. Economie mondială; relații economice internaționale 06.05.2009 17.12.2009
12 LOBANOV Natalia Tranzacţiile comerciale internaţionale în condiţiile de constituire a economiei globale postindustriale (DOCTOR HABILITAT)   521.02. Economie mondială; relații economice internaționale 21.11.2008 26.02.2009
13 ȘIȘCAN Zorina Fundamentarea de noi abordări ale managementului strategic și cros-cultural (DOCTOR HABILITAT)   521.03. Economie și management în  domeniu de activitate 26.01.2007 01.03.2007
14 FRUMUSACHI Eduard Globalizarea ca tendinţă a dezvoltării economice: perspective pentru Republica Moldova   521.02. Economie mondială; relații economice internaționale 22.06.2006  28.09.2006
15 CHISTRUGA Boris Integrarea postindustrială a ţărilor Europei Centrale şi de Est: aspecte teoretico-aplicative (DOCTOR HABILITAT) 521.02. Economie mondială; relații economice internaționale 23.06.2006 26.10.2006
16 STUDEONOV Corina Particularităţile comerţului exterior al Republicii Moldova în perioada de tranziţie 521.02. Economie mondială; relații economice internaționale 17.06.2000 26.10.2000
17 BORŞ Vilena Republica Moldova şi integrarea economică europeană 521.02. Economie mondială; relații economice internaționale 17.06.2000 26.10.2000