Academia de Studii Economice a Moldovei
Departamentul "Business Internațional"

TIDE

Programul de masterat Tranzacții Internaționale și Diplomație Economică (TIDE), pregătește specialiști de calificare înaltă, capabili să activeze în domeniul tranzacțiilor internaționale și a diplomației economice.

Obiective:
 • obținerea competențelor și abilităților de cunoaștere și evaluare a conjuncturii internaționale;
 • formarea aptitudinilor în elaborarea strategiilor optimale şi eficiente pentru prezentarea și realizarea tranzacțiilor internaționale;
 • derularea eficientă a tranzacţiilor internaţionale pe diferite piețe;
 •  utilizarea diplomației economice în scopul promovării relațiilor economice externe, asigurând securitatea afacerilor;
 • dezvoltarea abilităților de negociere a acordurilor, contractelor, derogărilor și a altor instrumente economice care asigură creșterea interdependențelor dintre economiile naționale, etc.

Absolvenții sunt pregătiți pentru activitatea economică externă în companii cu diferite forme de proprietate, structuri de stat, misiuni diplomatice și organizații internaționale.

Absolvenții își pot continua studiile la ciclul III – Doctorat.

La programul de masterat TIDE, prevalează disciplinele de specialitate. Activităţile didactice sunt organizate pe module. Metodele de predare aplicate sunt variate şi preponderent participative. În cadrul prelegerilor, seminarelor se utilizează studii de caz, jocuri de rol, simulări, referate, proiecte de cercetare etc. Fiecare unitate de curs validată oferă masterandului cel puţin 5 puncte credite. Profesorii  programului TIDE sunt titulari ai departamentului Business Internațional,  deținând titluri de doctori în economie, posturi de profesori și conferențiari, cu activitate didactică și de cercetare  și au o pregătire solidă în domeniu, perfecționându-se (urmând traing-uri) atât în țară cât și în străinătate, precum și specialiști practicieni din această branșă.

Planul de studii:
planul integral în PDF
Durata studiilor
cu frecvență la zi – 2 ani
Limba de instruire:
română, rom-eng.
Condiții de admitere:
Deținătorii Diplomei de licență sau un act echivalent de studii, diploma de studii superioare

IEAE

Programul de masterat Integrare Economică și Afaceri Europene (IEAE), este orientat spre formarea specialiștilor cu cunoștințe teoretice și practice în domeniul integrării economice regionale, a mediului de afaceri european și a politicilor comunitare.

Obiective:
 • formarea şi dezvoltarea competenţelor necesare pentru a duce tratative și a derula afaceri cu parteneri externi, asigurând eficiența economică și strategică a companiei/organizației în condiții de concurență accerbă;
 • obținerea competențelor și abilităților de coordonare a activității de internaționalizare a companiilor autohtone (în special a celor europene);
 • obținerea cunoștințelor și dezvoltarea abilităților de gestionare a resurselor umane, materiale și financiare în cadrul  întreprinderilor și a instituțiilor cu activitate economică externă;
 • dezvoltarea abilităților de negociere a acordurilor și a contractelor cu parteneri din străinătate.

Absolvenții vor fi pregătiți pentru activitatea economică, administrativă și de proiect în cadrul companiilor cu capital public, privat și mixt la nivel internațional, precum și în entități administrative de stat și în organizații internaționale.

Absolvenții își pot continua studiile la ciclul III – Doctorat.

Metodele de predare aplicate sunt variate şi preponderent participative. În cadrul prelegerilor, seminarelor se utilizează studii de caz, jocuri de rol, simulări, referate, proiecte de cercetare etc. Fiecare unitate de curs validată oferă masterandului cel puţin 5 puncte credite. Profesorii  programului TIDE sunt titulari ai departamentului Business Internațional,  deținând titluri de doctori în economie, posturi de profesori și conferențiari, cu activitate didactică și de cercetare  și au o pregătire solidă în domeniu, perfecționându-se (urmând traing-uri) atât în țară cât și în străinătate, precum și specialiști practicieni din această branșă. 

Planul de studii:
planul integral în PDF
Durata studiilor
cu frecvență la zi – 2 ani
Limba de instruire:
română, rom-eng.
Condiții de admitere:
Deținătorii Diplomei de licență sau un act echivalent de studii, diploma de studii superioare

ComEx

Programul de masterat Comerț Exterior și Activitate Vamală (ComEx) pregătește specialiști de calificare înaltă, capabili să activeze în sistemul comercial mondial.

Obiective:
 • obținerea competențelor și abilităților de gestionare a sistemului comercial național și internațional;
 • formarea aptitudinilor de negociere a condițiilor de contractare și comunicare cu partenerii străini;
 •  dezvoltarea abilităților de analiză, sinteză și luare a deciziilor în cadrul sistemului comercial internațional, politicii comerciale,  a operațiunilor de export-import, activității vamale din Republica Moldova, etc.

Absolvenții sunt pregătiți pentru activitatea economică externă și administrativă în companii naționale și internaționale, structurile sistemului vamal, organizații internaționale, etc.

Absolvenții își pot continua studiile la ciclul III – Doctorat.

La programul de masterat COMEX, prevalează disciplinele de specialitate. Activităţile didactice sunt organizate pe module. Metodele de predare aplicate sunt variate şi preponderent participative. În cadrul prelegerilor, seminarelor se utilizează studii de caz, simulări, referate, proiecte de cercetare, etc. Profesorii  programului COMEX sunt  asigurate de către titularii  departamentului Business Internațional, ce dețin titluri de doctori în economie, posturi de profesori și conferențiari, cu activitate didactică și de cercetare și au o pregătire solidă în domeniu, perfecționându-se (urmând traing-uri) atât în țară cât și în străinătate și specialiști practicieni din această branșă. 

Planul de studii:
planul integral în PDF
Durata studiilor
cu frecvență la zi – 2 ani
Limba de instruire:
română
Condiții de admitere:
Deținătorii Diplomei de licență sau un act echivalent de studii, diploma de studii superioare