Academia de Studii Economice a Moldovei
Departamentul "Limbi Moderne"

Date de contact

str. str. Bănulescu-Bodoni, 59,
bloc B, birou 611
MD-2005, Chișinău, R. Moldova
Șef-departament
Gheorghe Moldovanu,
prof. univ., dr. hab.
departament.lm@ase.md
T: (022) 402-944

Laborant superior
Alina Namașco
alina.namasko@gmail.com
T: (022) 402-951

În prezent, în cadrul departamentului "Limbi Moderne" activează 2 cercuri studențești:  "English Club" (în limba engleză), fiind fondat în luna martie 2005 și Clubul "Norvegia – ţara fiordurilor", fondat în 2013.

Obiectivele cercurilor sunt multiple, cele mai importante fiind:

  • încurajarea activităţii de cercetare ştiinţifică;
  • pregătirea studenţilor pentru participarea la mese rotunde, dezbateri, conferinţe ştiinţifice în limbi străine, sesiuni de comunicări, Simpozionul științific al tânărului cercetător etc.;
  • familiarizarea studenţilor cu cerinţele privind elaborarea, conţinutul, prezentarea comunicărilor;
  • identificarea unor teme actuale, originale, interesante şi discuţii asupra lor;
  • perfecţionarea limbii engleze în cadrul unor activităţi extracurriculare de studiu şi divertisment;
  • dezvoltarea abilităţilor de a lucra creativ şi a gândi critic;
  • organizarea, promovarea lucrului individual şi în echipă etc.
  • mediatizarea manifestărilor organizate în ziarul ,,Curierul Economic" al ASEM etc.

În continuare, prezentăm Planul de activitate al cercului studențesc "English Club" pentru anul curent de studiu.

Planul de activitate
al cercului studenţesc "English Club"
pentru anul universitar 2017-2018

Coordonator: Ionaş Nona, lector universitar

Tematica şedinţelorTermenul realizării
1 а) Completarea cercului cu noi membri. Familiarizarea cu planul de activitate.
b) Discuţie: «Ce este cercetarea ştiinţifică?»
Septembrie
20.09.2017
2 Masă rotundă: «Formele şi tipurile de cercetare ştiinţifică» Octombrie
11.10.2017
3 Lecţie: « Etapele cercetării ştiinţifice» Noiembrie
15.11.2017
4 Training: «Metode de cercetare  știinţifică» Februarie
07.02.2018
5 Lecţie: «Validitatea cercetării ştiinţifice» Martie
14.03.2018
6 Training: « Tehnici de redactare a unei lucrări ştiinţifice. Cerinţe şi standarde internaţionale» Aprilie
04.02.2018

La data de 16 mai 2018, în Sala de lectură Paul Bran a avut loc Şedinţa Festivă a Clubului "Norvegia – ţara fiordurilor", consacrată Zilei Naţionale a Norvegiei, care se sărbătorește la 17 mai. Evenimentul au fost organizat în cadrul proiectului moldo-norvegian "Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova". Organizatori - Parascovia Grozav, lector univ., Departamentul Limbi Moderne și Biblioteca Științifică a ASEM.

La eveniment au participat studenții din grupele Turism - 162 și Finanțe și Bănci - 165. Studenții au pregătit prezentări interesante despre această frumoasă țară nordică, natura ei, cultura, istoria, locuri interesante care merită să fie vizitate. Manifestarea a continuat cu demonstrarea filmelor despre Norvegia și discuţii privind cele vizionate.

Studenții au avut posibilitatea de a-și manifesta cunoștințele în cadrul victorinei tematice, la care au participat două echipe: "Finanțe și Bănci - 165" și "Turism -162", răspunzând la întrebări ce țin de economia, politica, cultura și tradițiile Norvegiei. Echipa "Finanțe și Bănci - 165" a câștigat competiția, demonstrând cunoștințe profunde despre țara Norvegia. Organizatorii și participanții au fost menționați cu diplomele din partea administrației Bibliotecii Științifice a ASEM.

Pe data de 31.10.2018, profesoarele departamentului au organizat impreuna cu studentii facultatii Business și Administrarea Afacerilor, anul 1"Halloween-ul la ASEM". Studentii de la specialitatile BAA, Finante și SHT au fost implicate in pregatirea acesteea..Evenimentul a avut ca scop familiarizarea studentilor cu traditiile tarilor anglofone.