Academia de Studii Economice a Moldovei
Departamentul "Limbi Moderne"

Date de contact

str. str. Bănulescu-Bodoni, 59,
bloc B, birou 611
MD-2005, Chișinău, R. Moldova
Șef-departament
Gheorghe Moldovanu,
prof. univ., dr. hab.
departament.lm@ase.md
T: (022) 402-944

Laborant
Victoria Șculipa
victoria.sculipa@ase.md
T: (022) 402-951

Organizarea activităţilor extracurriculare cu implicarea studenţilor de la diferite facultăţi.(raport de activitate pentru anul 2019-20)

Mediul învățării școlare trebuie să fie suficient de stimulativ și diversificat, spre a oferi fiecărui student o motivație susținută. De aceea, activitătile cu studenții le-am organizat în așa fel încât să permită studentilor să exploreze și să folosească legăturile interdisciplinare și crosscurriculare, instrumentele intelectuale și emoțional afective proprii unei educații integrale.

În scopul promovării valorilor etico-morale şi spirituale, sporirii nivelului de cunoştinţe generale, implementării programelor şi strategiilor de dezvoltare ale ASEM în diverse domenii, în anul curent de studiu au fost organizate o serie de activităţi (discuţii, dezbateri, mese rotunde, manifestări cultural-artistice şi informative etc.)

Obiectivele activităţii extracurriculare cu studenţii au fost următoarele: - creșterea motivației studenţilor în învățarea limbilor străine; - dezvoltarea personalității studenţilor prin activități interpretative; - centrarea activităţii extracurriculare pe studenţi prin individualizarea şi diferenţierea permanentă a procesului instructiv-educativ; - dezvoltarea gândirii critice, încurajarea climatului și atitudinii creatoare în grupuri de studenţi; - organizarea şi promovarea lucrului individual şi în echipă; - formarea atitudinilor fundamentale, în corespundere cu necesităţile actuale şi de perspectivă în dezvoltarea omului, societăţii; - formarea competenţelor de adaptare a activităţii la diverse tipuri de muncă socială în vederea satisfacerii necesităţilor personale şi sociale; - asigurarea caracterului continuu şi prospectiv al educaţiei; - asigurarea transparenţei procesului educativ; - implementarea tehnologiilor educaţionale postmoderne.

Activitatea extracurriculară este segmentul de educaţie, care asigură în mare parte transferul de cunoştinţe, acumulate de către elevi în cadrul programului standard de ore obligatorii (curriculum formal) în practică, ceea ce oferă elevului deprinderi practice de a implementa în practică cunoştinţele teoretice acumulate.

În cadrul Programului nr.6, Obiectivului specific nr.4 Consolidarea cooperării intra-universitare şi dezvoltării colaborării între facultăţile ASEM din Planul strategic de dezvoltare al ASEM  pentru perioada 2019-2020 profesorii departamentului au realizat:

Pe  26 septembrie, secțiunea Limba franceză din cadrul departamentului Limbi Moderne, în colaborare cu Centrul  de Informare a Uniunii Europene, aflat în incinta sălii de lectură « Paul Bran » - Colecţia de carte în  limbi străine,   BȘ ASEM, a organizat masă rotundă cu genericul ,,Limbile - comoara Europei”, dedicată Zilei Europene a Limbilor. Evenimentul, devenit deja tradițional, a fost organizat de Djulieta Rusu, conf. univ., dr., împreună cu studenții francofoni din grupele FB 192 şi Con 192.

Scopul activității a fost promovarea diversității lingvistice și culturale a Europei, dezvoltarea competențelor de comunicare/vorbire/participare la conversație, producere/exprimare atât orală, cât și scrisă, precum și de înțelegere a materialelor audio-video și a subiectelor puse în discuție, încurajarea învățării limbilor pe durata vieții. Emblema foarte originală, prinsă la pieptul participanților, reprezentând harta Moldovei - un strugure pe a cărui  bobițe a fost inserat cuvântul de salut în mai multe limbi europene.

Pe parcursul mesei rotunde, a cărei limbă de comunicare a fost franceza, discuțiile s-au axat pe multilingvism, subiectele abordate au fost interesante, actuale, fiind condimentate cu diverse activități cognitive și cultural-distractive. Cu acest prilej, a fost organizată o expoziţie de carte din colecţia BŞ ASEM: manuale, ghiduri de conversaţie, metode de studiere a diverselor limbi europene (pentru începători, nivel mediu, intermediar şi avansat).

Manifestarea a debutat cu informații valoroase despre istoricul sărbătorii, expuse de moderator,  ulterior, un poster cu cuvântul Salut în mai multe limbi, urmat de un proiect despre avantajele învățării limbilor străine, toate realizate în echipă.  Evenimentul a culminat cu un recital de cântec în limba franceză - Mihaela Golburean (FB 192) a încântat publicul cu frumoasa melodie ,,Mon mec à moi” de Patricia Kaas, și în limba română - ,,În limba ta”, de Ion și Doina Aldea-Teodorovici, interpretat de Virginia Nichifor (FB 192). De asemenea, participanții la eveniment, au aflat informații utile și despre ,,Limbile armonioase ale Europei” (franceza, italiana, româna, germana, spaniola etc.).

Au urmat, comentariile unor citate, proverbe și aforisme despre limbă, cuvinte/expresii incredibil de frumoase în diverse limbi,la fel studentii au provocat spectatorii să participe la jocul interactiv-cognitiv ,,Drapelul UE”, elaborat într-o manieră creativă, care a trezit spiritul de competiție printre cei prezenți.In acelasi mod atenția studenților francofoni a fost captată de rebusul  creat de echipa  grupei FB 192, care a necesitat cunoștințe din domeniul lingvistic, fiind, totuși, rezolvat cu succes de public. Activitățile realizate au demonstrat că studenții francofoni sunt buni cunoscători ai diversității lingvistice și patrimoniului cultural european.

Mesajele principale transmise participanților prezenți la manifestație (studenții din grupele Con 191 și FB 191) au fost: cunoștințele lingvistice deschid noi orizonturi, oferă multiple avantaje culturale și economice.

(În acest context, limbile străine stimuleaza afacerile, pentru că angajații cu competențe lingvistice, care constituie o achiziție valoroasă pentru angajator, facilitează vânzările în alte țări, iar persoanele care își caută un loc de muncă și, în același timp, învață o limbă străină, își îmbunătățesc șansele de angajare.)

Toți studenţii au realizat necesitatea cunoașterii a cel puțin două-trei limbi străine – fenomen răspândit astăzi în numeroase țări europene. În sala de lectură a dominat o atmosferă plină de entuziasm, susținută de discuții, schimb de cunoștine, experienţă şi idei. Este salutabil faptul că în urma desfășurării cu succes a mesei rotunde dedicate Zilei europene a limbilor, studenții au tras concluzii atât în limba maternă și franceză, cât și italiană și spaniolă.

Spre final, Dna Russu a mulțumit tuturor participanților la eveniment pentru implicare, entuziasm, colaborare și lucru în echipă, prezentări originale, postere creative și informative, concursuri ingenioase, urându-le succes în dobândirea anumitor competențe lingvistice, chiar și parțiale, în mai multe limbi.

- Manifestarea cultural-artistică şi informativă Halloween-ul – sărbătoarea dovlecelor luminoși și a studenților costumați care a avut loc pe data de 30 octombrie 2019 cu particparea activă a studenților din  grupele MKL 193, CON 192 – prof. Hioară Natalia,  REI -193 – Diaconu L. Scopul acestui eveniment a fost de a oferi fiecărui student o motivație susținută pentru ca mediul învățării universitare să devină mult mai stimulativ și diversificat. La această activitate studenții și-au manifestat cunoștințele referitor la tradițiile americanelor, englezilor, scoțienilor, irlandezilor, au organizat concursuri între grupe, ghicitori, au recitat poezii proprii, au răspuns la întrebări  etc. Studenții s-au familiarizat cu specificul sărbătorii Halloween; și-au dezvoltat și demonstrat aptitudinile sale artistice, interesul său pentru munca în echipă, gustul estetic. Fiecare student a avut posibilitatea să-şi prezinte dovleacul său în cel mai interesant și creativ mod.  În final studenții au organizat concursul pentru cea mai expresivă mască şi celui mai frumos costum.

Spre deosebire de anul precedent anul acesta pe data de 28 noiembrie 2019, profesoara Diaconu L.,  cu studenții REI 193 a  sărbătorit Thanksgiving Day la Centrul American ASEM, impreuna cu oaspetele venit din SUA la ASEM, dl professor Joseph Ellis, seful departamentului de istorie și filozofie de la Universitatea Wingate, Carolina de Nord pentru a ține cursul de politologie,in cadrul proiectului Speakers program,Deoarece această zi a coincis cu aflarea acestuia pe teritoriul Moldovei, dl Ellis, a venit cu propunerea de a celebra această zi, și a aduce la cunoștința studenților tradițiile americane legate de această sărbătoare.

O alta manifestare extracuriculara a fost cea dedicate Zilei Indragostitilor.Activitățile extracurriculare au luat diferite forme, dar două din ele au fost mai deosebite prin cadrul lor mai larg și prin formele sale de activitate mai complexe.  Acestea au fost dedicate Halloween-ului si Zilei Îndragostiților. Studenții din grupele CON 192 și MKL 193, grupele SHT 181,FB 191,   ghidați de profesoarele N.Hioară, Sv. Apachita, Diaconu L., Chiosea A. au marcat aceste zile într-un mod distractiv și cognitiv, de asemenea. Studenții ambelor grupe au colaborat între ei, astfel spiritul de echipă făcându-se simțitor. Au fost organizate prezentări ample despre aceste sărbători, victorine interesante si diverse jocuri, care au creat o atmosfera intr-adevar magica, de sarbatoare. Pentru unii participanți aceste activități au reprezentat niște oportunități de a-și cizela competențele lingvistice, pentru alții – un loc pentru demonstrarea  inteligenței,  pentru toți insă a fost un  refugiu de la rutina zilnica, savurat în compania colegilor, alături de care au trăit niște experiențe placute.

Obiectivele acestei activităţi sunt cultivarea unui stil de viață civilizat, stimularea comportamentului creativ în diferite domenii, antrenarea studenților în activități cât mai variate și bogate în conținut, creşterea interesului pentru activități socio-culturale, fructificarea talentelor personale.

Sălile au fost amenajate conform sărbătorii. Au fost organizate și prezentate:

 • concursul celei mai frumoase declarației de dragoste;
 • concursul cuplurilor îndrăgostite (profesorul le arăta studenților pe imagini-video o persoană dintr-un cuplu vestit, iar studenții trebuia să ghicească corect perechea, de ex. Tristan – Isolda, Romeo – Julieta, Adam –Eva);
 • concursul citatelor de dragoste (studenții trebuiau să aleagă şi să găsească corect autorul/personalitatea de vază pentru citatea de dragoste, de ex. Dragostea îl face pe om (Euripide), Vrei să fii iubit, iubește (Hecateu);
 • concursul  celui mai bun poem având ca reper cuvintele „red, blue, nice, you” (roșu, albastru, tu, perfect); - concursul celui mai bun compliment pentru Domnișoară;
 • concursul de demonstrație a simbolurilor de dragoste începând cu simbolul inimii și terminând cu un sărut dintre doi îndrăgostiți, scrisori de dragoste în formă de inimioare, etc.

Conform Planului de activitate a departamentului pentru anul universitar 2019-2020 au fost prevăzute încă o serie de activităţi  în cadrul Zilelor Francofone în Moldova, dar cu regret au fost vizibile doar prin intermediul retelelor de socializare.

În contextul aniversării a 50-a a Francofoniei (OIF) și a Zilei Internaționale a Francofoniei (20.03), am preconizat două activități, care, spre mare regret, din cauza instituirii stării de urgență națională și trecerii la învățământul on-line, nu au putut fi realizate:

 • Expoziția de postere cu genericul ,,Dimensions francophones”, ediția a 6-a, dedicată Zilei Internaționale a Francofoniei (20.03), organizată cu studenții din grupele Con 192, FB 192, BA 182, SHT 191, D 191, D 192 (sala de  lectură ,,P. Bran”, bl. C), 20-30.03.2020;
 • Manifestarea culturală ,,Rendez-vous francophone” dedicată Zilei Internaționale a Francofoniei, organizată cu studenții din grupele Con 192, FB 192, BA 192, SHT 191 – profesoară D.Rusu; Con 191, FB 191, BA 191 – profesor G.Moldovanu și studenții din grupa mixtă a profesoarei I.Corduneanu (sala de lectură ,,P. Bran”, bl. C).

Totodată, am propus studenților din grupele nominalizate ca Expoziția preconozată să fie organizată on-line, la finele semestrului II, sub formă de prezentări Power point a posterelor și a informațiilor selectate conform genericului etc.

În final, menționăm că în urma acestor activităţi studenții acumulează abilităţi de a lucra în grup şi de a colabora cu colegIi lor, făcând schimb de noi informaţii. Studenţii se deprind să folosească surse informaționale diverse, să sistematiseze date, învață să învețe, cum să negocieze, cum să comunice. Prin faptul că în asemena activități se supun de bună voie regulilor, asumându-și respOnsabilități studenții se autodisciplinează.

Activitățile extracurriculare se desfășoară într-un cadru informal, ce permite studenților cu dificultăți de afirmare în mediul universitar să reducă nivelul anxietății și să-și maximiseze potențialul intelectual. Activitatea  extracurriculară sporește munca intelectuală, creativitatea și originalitatea, interesul față de studierea și cultivarea limbilor străine.

În concluzie propunem, în cele ce urmează unele sugestii:

 • Continuarea promovării activităţii extracurriculare existente și identificarea unor modalități pentru a motiva studenții să participe la acestea.
 • Identificarea unor modalități pentru o mai bună recompensare a efortului depus.
 • Organizarea activităţii extracurriculare sub formă de lucru individual.
 • Organizarea de dezbateri la nivel de departament, înființarea unui club de dezbateri.
 • Implicarea studenților în dezvoltarea activităţii extracurriculare fără a fi coordonați atât de mult de profesori; încercarea dezvoltării unui corp studențesc care să coordoneze AAE.
 • Implicarea fiecărui profesor, pe parcursul anului universitar,  în organizarea unei activităţi extracurriculare.