Academia de Studii Economice a Moldovei
Departamentul "Limbi Moderne"

Date de contact

str. str. Bănulescu-Bodoni, 59,
bloc B, birou 611
MD-2005, Chișinău, R. Moldova
Șef-departament
Gheorghe Moldovanu,
prof. univ., dr. hab.
departament.lm@ase.md
T: (022) 402-944

Laborant
Victoria Șculipa
victoria.sculipa@ase.md
T: (022) 402-951

Departamentul Limbi Moderne asigură predarea disciplinelor general-obligatorii și facultative la ciclul I licență și ciclul II masterat. Departamentul este general și deservește toate facultăţile din cadrul ASEM. Actualmente, disciplinele departamentului sunt predate în 3 limbi străine: franceza, engleza, germana (anterior – spaniola), axate pe domenii specifice.

Sarcina prioritară în procesul de predare a limbilor străine o constituie însuşirea limbii ca instrument de comunicare profesională. Departamentul Limbi Moderne posedă potenţialul didactico-ştiinţific necesar pentru desfăşurarea eficientă a procesului instructiv-metodic în concordanţă cu cerinţele avansate din domeniu.

Eforturile colectivului departamentului se axează pe:
  • dezvoltarea competenţelor de comunicare atât orală, fluentă şi argumentată, cât şi scrisă, centrată pe situaţii de comunicare socio-economică şi profesională, astfel încât limba străină să devină un instrument util de lucru în activitatea viitorilor economişti;
  • asimilarea şi utilizarea noţiunilor şi termenilor economici în vederea iniţierii şi documentării în literatura de specialitate;
  • dezvoltarea competenţei de realizare a unui transfer lingvistic adecvat şi corect în/din limba străină, folosind cunoştinţele de gramatică normativă a limbii străine studiate etc.

Aceste multiple activităţi au drept scop stimularea interesului studenţilor faţă de studierea limbilor străine aplicate și de afaceri, utilizarea optimă a TIC pentru studierea acestora, însuşirea limbajului economic și de afaceri, prelucrarea eficientă a informaţiilor/cunoştinţelor de specialitate şi interpretarea/exprimarea lor ulterioară în limba studiată, valorificarea procesului cognitiv al studenţilor și formarea competențelor de cunoaștere, aplicare/integrare prin diverse metode didactice moderne, acționale și interactive (analiza şi sinteza, comentariul, interpretarea, exprimarea punctului de vedere, argumentarea, jocul de rol, studiul de caz, dialogul, monologul etc.).

Atât la nivelul studiilor de licență, cât și la nivelul studiilor de masterat există preocuparea de a armoniza ariile curriculare de pregătire profesională în spiritul principiilor Declarației de la Bologna, manifeste în structurarea modulară a cursurilor, în diversificarea cursurilor elective, în asigurarea unei calificări adecvate diplomei obținute la absolvire.

Lista disciplinelor obligatorii
Anul universitar 2017-2018
N/oAnul/ Sem.Codul,
nr. de ore, nr. puncte credite, forma de evaluare
Facultatea/ specialitateaDenumirea unităţii de curs
1I/ IFinanţe
    G.01.O.006.44
150 - 90/60 - 5p.c. - E
Finanţe şi Bănci Limba străină de afaceri I (eng., fr.)
    G. 01. O. 006. 33
150 – 90/60-5 p.c. -E
Finanaţe şi Bănci Limba engleză de afaceri
    Contabilitate
    G.01.O.006.44
150 - 90/60 - 5p.c. - E
Contabilitate Limba străină de afaceri I (eng., fr.)
    Economie Generală şi Drept
    G.01.O.006.44
150 - 90/60 - 5p.c. - E
Economie Generală Limba străină de afaceri I (eng., fr.)
    U.01.O.006.44
150 - 90/60 - 5p.c. -E
Administraţie Publică Limba străină de afaceri I (eng., fr.)
    G.01.O.006.44
150 - 90/60 - 5p.c. -E
Drept Limba străină de afaceri I (eng., fr.)
    U.01.O.006.44
150 - 90/60 - 5p.c. - E
Asistenţă socială Limba străină de afaceri I (eng., fr.)
    U.01.O.006.44
150 - 90/60 - 5p.c. - E
Managementul Resurselor Umane Limba străină de afaceri I (eng., fr.)
    Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică:
    G.01.O.006.44
150 - 90/60 - 5p.c. - E
Cibernetică şi Informatică Economică Limba engleză (pentru avansaţi)
Limba engleză (pentru începători)
    G.01.O.006.44
150 - 90/60 - 5p.c. - E
Informatică Limba engleză (pentru avansaţi)
Limba engleză (pentru începători)
    G.01.O.006.44
150 - 90/60 - 5p.c. - E
Statistică şi Previziune Economică Limba străină de afaceri I (eng., fr.)
    G.01.O.006.44
150 - 90/60 - 5p.c. - E
Tehnologii Informaţionale Limba engleză (pentru avansaţi)
Limba engleză (pentru începători)
    G.01.O.006.44
150 - 90/60 - 5p.c. - E
Informatică aplicată Limba engleză (pentru avansaţi)
Limba engleză (pentru începători)
    G.01.O.006.44
150 - 90/60 - 5p.c. - E
Securitatea informaţională Limba engleză (pentru avansaţi)
Limba engleză (pentru începători)
    Business şi Administrarea Afacerilor
    G. 01. O. 006. 33
150 – 90/60-5 p.c. -E
Economie Mondială şi Relaţii Economice Internaţionale Franceza/Engleza/Germana de afaceri (Limba A)
    G. 01. O. 004. 33
150-44/106-5 p.c. -E
Economie Mondială şi Relaţii Economice Internaţionale Limba străină B (fr/eng/germ/sp)
    G. 01. O. 006. 33
150 – 90/60-5 p.c. -E
Business şi Administrare Limba străină de afaceri I (eng., fr., germ., sp.)
    G. 01. O. 006. 33
150 – 90/60-5 p.c. -E
Achiziţii Limba străină de afaceri I (eng., fr., germ., sp.)
    G. 01. O. 006. 33
150 – 90/60-5 p.c. -E
Managementul proprietăţii intelectuale Limba străină de afaceri I (eng., fr., germ., sp.)
    G. 01. O. 006. 33
150 – 90/60-5 p.c. -E
Marketing şi logistică Limba străină de afaceri I (eng., fr., germ., sp.)
    U. 01. O. 006. 33
150 – 90/60-5 p.c. -E
Turism (fr./eng) Limba franceză de afaceri/limba engleză de afaceri
    U. 01. O. 006. 33
150 – 90/60-5 p.c. -E
Turism (rus) Limba străină de afaceri I (eng., fr., germ., sp.)
    G. 01. O. 006. 33
150 – 90/60-5 p.c. -E
Merceologie şi Comerţ Limba străină de afaceri I (eng., fr., germ., sp.)
2I/ IIFinanţe
    G.02.O.013.44
150 - 90/60 - 5p.c. - E
Finanţe şi Bănci
 
Limba străină de afaceri II (eng., fr.)
    G. 02. O. 013. 33
150 – 90/60-5 p.c. -E
Finanţe şi Bănci Comunicare şi uzanţe de protocol (în limba engleză)
    Contabilitate
    G.02.O.013.44
150 - 90/60 - 5p.c. - E
Contabilitate Limba străină de afaceri II (eng., fr.)
    Economie Generală şi Drept
    G.02.O.013.44
150 - 90/60 - 5p.c. - E
Economie Generală Limba străină de afaceri II (eng., fr.)
    U.02.O.013.44
150 - 90/60 - 5p.c. - E
Administraţie Publică Limba străină de afaceri II (eng., fr.)
    G.02.O.013.44
150 - 90/60 - 5p.c. -E
Drept Limba străină de afaceri II (eng., fr.)
    U.02.O.013.44
150 - 90/60 - 5p.c. -E
Asistenţă socială Limba străină de afaceri II (eng., fr.)
    U.02.O.013.44
150 - 90/60 - 5p.c. -E
Managementul Resurselor Umane Limba străină de afaceri II (eng., fr.)
    Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică:
    G.02.O.014.44
150 - 90/60 - 5p.c. - E
Cibernetică şi Informatică Economică Limba engleză aplicată (pentru avansaţi)
Limba engleză aplicată (pentru începători)
    G.02.O.014.44
150 - 90/60 - 5p.c. - E
Informatică Limba engleză aplicată (pentru avansaţi)
Limba engleză aplicată (pentru începători)
    G.02.O.013.44
150 - 90/60 - 5p.c. - E
Statistică şi Previziune Economică Limba străină de afaceri II (eng., fr.)
    G.02.O.013.44
150 - 90/60 - 5p.c. - E
Tehnologii Informaţionale Limba engleză aplicată (pentru avansaţi)
Limba engleză aplicată (pentru începători)
    G.02.O.014.44
150 - 90/60 - 5p.c. - E
Informatică aplicată Limba engleză aplicată (pentru avansaţi)
Limba engleză aplicată (pentru începători)
    G.02.O.013.44
150 - 90/60 - 5p.c. - E
Securitatea informaţională Limba engleză aplicată (pentru avansaţi)
Limba engleză aplicată (pentru începători)
    Business şi Administrarea Afacerilor
    U. 02. O. 013. 33
150 – 90/60-5 p.c. -E
Economie Mondială şi Relaţii Economice Internaţionale Comunicare şi uzanţe de protocol (fr/eng/germ)
    G. 02. O. 013. 33
150 – 90/60-5 p.c. -E
Business şi Administrare Limba străină de afaceri II (eng., fr., germ., sp.)
    G. 02. O. 013. 33
150 – 90/60-5 p.c. -E
Achiziţii Limba străină de afaceri II (eng., fr., germ., sp.)
    G. 02. O. 013. 33
150 – 90/60-5 p.c. -E
Managementul proprietăţii intelectuale Limba străină de afaceri II (eng., fr., germ., sp.)
    G. 02. O. 013. 33
150 – 90/60-5 p.c. -E
Marketing şi logistică Limba străină de afaceri II (eng., fr., germ., sp.)
    U. 02. O. 014. 33
150 – 90/60-5 p.c. -E
Turism (fr./eng) Comunicare şi uzanţe de protocol (fr./eng.)
    U. 02. O. 013. 33
150 – 90/60-5 p.c. -E
Turism (rus) Limba străină de afaceri II (eng., fr., germ., sp.)
    G. 02. O. 013. 33
150 – 90/60-5 p.c. -E
Merceologie şi Comerţ Limba străină de afaceri II (eng., fr., germ., sp.)
3II/IIIFinanţe
    U. 03. O. 018. 33
150 – 60/90-5 p.c. -E
Finanaţe şi Bănci Tehnici de comunicare financiar-bancară (în limba engleză)
    Business şi Administrarea Afacerilor
    F. 03. O. 020. 33
120-60/60-4 p.c. - E
Economie Mondială şi Relaţii Economice Internaţionale Tehnici de comunicare în afaceri (fr/eng/germ)
    S. 03. O. 020. 33
150 – 90/60-5 p.c. -E
Turism (fr./eng) Tehnici de comunicare în turism (fr./eng.)
4II/IVFinanţe
    S. 04. O. 024. 33
90 – 44/46-3 p.c. -E
Finanaţe şi Bănci Corespondenţa economică în limba engleză
    Business şi Administrarea Afacerilor
    G. 04. O. 025. 33
90-60/30-3 p.c. - E
Economie Mondială şi Relaţii Economice Internaţionale Corespondenţa economică (fr/eng/germ)
    S. 04. O. 025. 33
150-110/40-5 p.c.-E
Turism (fr./eng) Corespondenţa comercială şi administrativă în turism (fr./eng.)

Lista disciplinelor facultative (la libera alegere)

N/oAnul/ Sem.Nr. de ore,
nr. puncte credite,
forma de evaluare
FacultateaDenumirea disciplinei
1 I-III/II-V 30  – 2p.c. - E Finanţe;
Contabilitate;
Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică;
Economie Generală şi Drept.
Business şi Administrarea Afacerilor
Limba străină II
(l. franceză, l. engleză)
2 III/V 16/14 – 2p.c. - E Finanţe;
Contabilitate;
Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică;
Economie Generală şi Drept.
Corespondenţa economică în limba străină
(l. franceză, l. engleză)