Academia de Studii Economice a Moldovei
Departamentul "Limbi Moderne"

Date de contact

str. str. Bănulescu-Bodoni, 59,
bloc B, birou 611
MD-2005, Chișinău, R. Moldova
Șef-departament
Gheorghe Moldovanu,
prof. univ., dr. hab.
departament.lm@ase.md
T: (022) 402-944

Laborant
Victoria Șculipa
victoria.sculipa@ase.md
T: (022) 402-951
Denumirea manifestării

Masa rotundă: ”Globalizare, multilingvism și interculturalitate”

Denumirea organizaţiei

ASEM, Departament...

"Măreția unei limbi este acea de a uni oamenii"

În virtutea diversității sale lingvistice și culturale, Europa este un spațiu privilegiat...

© 2020 Academia de Studii Economice a Moldovei. Toate drepturile rezervate. Webmaster