Academia de Studii Economice a Moldovei
Departamentul "Limbi Moderne"

Date de contact

str. str. Bănulescu-Bodoni, 59,
bloc B, birou 611
MD-2005, Chișinău, R. Moldova
Șef-departament
Gheorghe Moldovanu,
prof. univ., dr. hab.
departament.lm@ase.md
T: (022) 402-944

Laborant
Victoria Șculipa
victoria.sculipa@ase.md
T: (022) 402-951
Orele de ghidare a activității individuale a studenților, de consultații și lichidare a restanțelor
Anul universitar 2019-2020, Semestrul II
Nr.
d/o
Numele, prenumele
cadrului didactic
Ziua Ora Sala
1. Moldovanu Gheorghe
conf. univ., dr. hab.
Luni
Joi
1110 - 1230
940 - 1110
611 B
2. Rusu Djulieta
conf. univ., dr.
Luni
Joi
1300 - 1430
940 - 1110
611 B
3. Romanova Anastasia
lect. univ., dr.
Luni 1300 - 1430 617 B
4. Bolgari Natalia
asist. univ.
Miercuri
Vineri
1300 - 1430
1300 - 1430
611 B
5. Chiosea Angela
asist. univ.
Luni
Miercuri
1300 - 1400
930 - 1110
617 B
6. Diaconu Luminiţa
asist. univ.
Luni
Joi
1430 - 1600
1300 - 1430
611 B
7. Hîrbu Stella
asist. univ.
Luni
Joi
1300 - 1430
0940 - 1110
611 B
8. Mămăligă Alla
asist. univ.
Luni
Miercuri
1300 - 1430
1120 - 1250
617 B
9. Panainte Lidia
asist. univ.
Miercuri
Vineri
1300 - 1430
0940 - 1110
617 B
10. Apachiţa Svetlana
asist. univ.
Miercuri
Vineri
1100 - 1200
1300 - 1430
611 B
11. Hioară Natalia
asist. univ.
Marți
Joi
0830 - 0930
1300 - 1400
617 B
12. Bacinschi Svetlana
asist. univ.
Miercuri
Vineri
1300 - 1430
1300 - 1430
617 B
13. Pîrlog Angela
asist. univ.
Luni
Miercuri
1300 - 1400
1100 - 1200
617 B
14. Ionaş Nona
asist. univ.
Vineri 1300 - 1400 617 B
15. Maleavschi Maria
asist. univ.
Miercuri 1130 - 1230 617 B
16. Corduneanu Irina
asist. univ.
Marți 1300 - 1400 611 B