Academia de Studii Economice a Moldovei
Facultatea "Relații Economice Internaționale"

Date de contact

 

MD-2012, Chișinău, R. Moldova
str. Bănulescu-Bodoni, 59,
bloc B, birou 708, 713

 

decanat.rei@ase.md

 

(+373 22) 402-777

@asemrei

Centre de cercetare

În cadrul facultății REI a fost înfiinţat şi funcţionează:

Centrul de Integrare Economică și Studii europene
Director: Boris Chsitruga, prof. univ., dr. hab.
Departamentul “Business Internaíonal”, bir. 604, bl. B

Proiecte

În cadrul facultății se implementează mai multe proiecte europene și naționale:

 1. Jean Monnet Module “Probleme de dezvoltare economică ale UE și relațiile Republicii Moldova cu Uniunea Europeană” (2014-2017), co-finant de programul Erasmus + al Uniunii Europene
  Coordonator: Rodica CRUDU, Dr., conf. univ.
 2. Jean Monnet Chair in EU Policies towards Innovation, Creativity and Entrepreneurship, co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union and Academy of Economic Studies of Moldova: project nr. 2016/2332-574680-EPP-1-2016-1MD-EPPJMO-CHAIR
  Coordonator – Rodica CRUDU, Dr., conf. univ.
 3. Proiectul instituțional  ”Optimizarea politicilor de creştere economică în procesul integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană” (2011- 2014).
  Conducator: Dr. hab., Prof. univ. Boris Chistruga
  Executanți: Crudu Rodica, conf. univ., dr.; Harcenco Dorina, conf. univ., dr.;  Popa Marina, lector superior, drd.; Braşovchi-Velenciuc Victoria, lector univ., drd. ; Ciumac Corina, lector superior, drd.; Aramă Raisa, lect. univ.
 4. Proiectul în cadrul Programului de stat “Proiectarea întreprinderilor  autohtone   în lanţuri valorice globale de producere, distribuţie şi  servicii bazate pe specializarea funcţională în condiţiile noii globalizări” (2011- 2014)
  Conducator: Dr. hab., Prof. univ. Boris Chistruga
  Executanți: Pisaniuc Maia, conf. univ., dr.; Crudu Rodica, conf. univ., dr.; Ciumac Corina, lector superior, drd.; Aramă Raisa, lect. univ.

Conferințe

Conference Jean Monnet Session “R&D, Innovation and entrepreneurship: generators of social value and economic wealth”
28-29 September 20172017_Jean Monnet Conference Session_post-event release
28-29 September 2018 -  de adaugat link

Conference "Moldova towards EU’s regional and cross-border development", 6-7 December 2018
More details you can find here

EUREM 2016 Conference Probleme moderne de dezvoltare ale Uniunii Europene și relațiile dintre Republica Moldova și UE
24—25 noiembrie 2016

Mai multe detalii găsiți aici:
EUREM 2016 Conference - Press Release
EUREM Conference PHOTOS

Simpozioane și Mese Rotunde

Masă rotundă: Tinerii-sursă de creativitate și inovații în Europa, 8 noiembrie 2018
În contextul Zilei Internaționale a Studenților, pe 8 noiembrie a fost organizată masa rotundă cu genericul ,,Tinerii-sursă de creativitate și inovații în Europa”. Evenimentul s-a desfășurat sub egida Facultății Relații Economice Internaționale.
Mai multe informaţii găsiţi aici

Masă rotundă: Asistența Tehnică și Financiară a UE în Republica Moldova: Realizări și Provocări, 18 aprilie 2018
Mai multe informaţii găsiţi aici:
Program Round Table 18.04.2018
Photos Round Table 18.04.2018

WORKSHOP: INNOVATIVE AND CREATIVE ECONOMIES Within the INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL FORUM “FOSTERING KNOWLEDGE TRIANGLE IN MOLDOVA”/ TRIANGLE - 2018, 26 APRIL 2018
Mai multe informaţii găsiţi aici:
EU2INNO Workshop 26 April 2018 Programme
Photos EU2INNO workshop 2018

Masă Rotundă: Tinerii – sursa de creativitate și inovații în Europa, 2 noiembrie 2017
Mai multe informaţii găsiţi aici:
EU2INNO Workshop 26 April 2018 Programme
Photos EU2INNO workshop 2018

Masă rotundă: UE - un spațiu de oportunități și provocări / EU - a space of opportunities and challenges, 28 aprilie 2017
La eveniment au avut oportunitatea de a participa 34 de studenți, doctoranzi, lectori universitari,conferențiari universitari, atât de la Academia de Studii Economice a Moldovei, cât și de la Academia de Economie și Drept (filiala Tiraspol), Academia Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”, având și un invitat de onoare de la Ministerul Afacerilor Externe si Integrare Europeană, Angelica Munteanu, consilier DG IE, care a vorbit despre evoluția relațiilor dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova.
Mai multe informaţii găsiţi aici:
Post event release Round Table_28.04.2017
Photos_Round Table_28.04.2017

EU2INNO intercative workshop: Creativity - the art of management and leadership, 23 March 2017
Mai multe informaţii găsiţi aici:
Post event releass_workshops 23-24 March 2017
Photos from EU2INNO workshop from 23 March 2017
Photos from EU2INNO workshop from 24 March 2017

Masă rotundă: Youth – source of creativity and innovation in Europe, 17 noiembrie 2016
Scopul evenimentului a fost de a stabili o platformă de cooperare între tineri cercetători, cercetători cu experiență și mediul de afaceri și de a consolida ecosistemului antreprenorial în Republica Moldova.
Mai multe informaţii găsiţi aici:
Youth – source of creativity and innovation in Europe
Photos "Youth – source of creativity and innovation in Europe", 17 Nov. 2016

Masă rotundă: Perspectivele integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană, 26 noiembrie 2015
Masa rotundă a avut drept obiective: o mai bună înțelegere a situației actuale, realizărilor şi perspectivelor de integrare europeană a Republicii Moldova; prezentarea și discutarea rezultatelor cercetărilor în domeniul integrării Europene; analiza cooperării dintre Uniunea Europeana și Republica Moldova în diverse domenii, prin evidențierea realizărilor, deficiențelor şi celor mai mari provocări; identificarea modalităților de sporire a rolului universităților şi societății civile în această cooperare și stabilirea un dialog în această direcție dintre instituțiile guvernamentale, societatea civilă și mediul academic din Moldova etc.