Academia de Studii Economice a Moldovei
Facultatea "Relații Economice Internaționale"