Academia de Studii Economice a Moldovei
Facultatea "Relații Economice Internaționale"

Date de contact

 

MD-2012, Chișinău, R. Moldova
str. Bănulescu-Bodoni, 59,
bloc B, birou 708, 713

 

decanat.rei@ase.md

 

(+373 22) 402-777

@asemrei

Programul de activitate al Facultăţii Relații Economice Internaționale pentru peripoada 2019-2025 vizează obiectivele specifice ale facultăţii în domeniul asigurării calităţii activităţii didactice, stimulării activităţilor de cercetare ştiinţifică promovarea unui dialog permanent cu studenţii, valorificării potenţialului corpului profesoral şi asigurării calităţii managementului.

Planul de activitate al Facultății REI pentru anul 2018-2019