Academia de Studii Economice a Moldovei
Facultatea "Relații Economice Internaționale"

In orarul prezentat pot interveni schimbări. De aceea este nevoie de a consulta orarul actualizat la panoul informatic al Facultății REI (Bl.B, et.7) sau la http://orar.ase.md/

Învățământ cu frecvență Învățământ cu frecvență redusă
Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II
Anul 1 Anul 1 Anul 1 Anul 1
Anul 2 Anul 2 Anul 2 Anul 2
Anul 3 Anul 3 Anul 3 Anul 3
    Anul 4 Anul 4