Academia de Studii Economice a Moldovei
Școala Masterală de Excelență în Economie și Business

Orele în semestrul IV al anului de studiu II incep din data de 3 februarie 2018. Orarul lectiilor poate fi consultat pe link-ul http://www.ase.md/ro/facultatea/smeeb/orar.html

In vederea clarificării situației privind eliberarea de practica de master Va rugăm să prezentați documentele justificative la administrație Scolii Masterale pînă în data de 5 februarie 2018.