Academia de Studii Economice a Moldovei
Școala Masterală de Excelență în Economie și Business

Orele în semestrul IV al anului de studiu II incep din data de 29 ianuarie 2018. Orarul lectiilor poate fi consultat pe link-ul http://www.ase.md/ro/facultatea/smeeb/orar.html

Perioada susținerii practicii de master este 15-27 ianuarie 2018. Graficul susținerii îl puteți consulta la catedrele de profil.