Academia de Studii Economice a Moldovei
Școala Masterală de Excelență în Economie și Business

Conducerea ȘMEEB vă informează, că studiile superioare la ciclul II, Masterat, se finalizează cu elaborarea şi susţinerea tezei de master.

În acest context, Vă informăm suplimentar despre necesitatea respectării următoarelor cerinţe, care ţin de conţinutul acestui proces:

Fiecare masterand-absolvent este obligat să depună, cu acordul conducătorului științific:

  1. teza în format electronic, în repozitoriul ASEM, în baza unei instrucţiuni de înregistrare în sistem, care va fi făcută public pe www.vle.ase.md în ultima săptămînă a lunii martie 2018, în scopul testării antiplagiat, şi
  2. un exemplar al tezei în original, la Departament, însoțit de avizul conducătorului științific.

Termenul limită 19 MAI 2018

Susţinerea publică a tezelor de master, admise spre susţinere, însoţite de avizul conducătorului ştiinţific şi al şefului de catedră va avea loc în perioada 25 MAI - 02 IUNIE 2018