Academia de Studii Economice a Moldovei
Școala Masterală de Excelență în Economie și Business

Stimați ABSOLVENȚI,
ciclul II, MASTERAT

Vă invităm la întâlnirea solemnă consacrată înmânării diplomelor absolvenților ASEM, care va avea loc Sâmbătă, 30 iunie, ora 10.00, Aula, Bloc A