Academia de Studii Economice a Moldovei
Școala Masterală de Excelență în Economie și Business

Masteranzii anului I încep sesiunea de iarnă în data de 19 ianuarie. Masteranzii anului II încep sesiunea de iarnă în data de 2 februarie. Consultați orarul pe linkul http://www.ase.md/facultatea/smeeb/orar.html