Academia de Studii Economice a Moldovei
Școala Masterală de Excelență în Economie și Business

Joi, 29 august 2019, ora 1000, în oficiul 206 bloc F va fi repartizarea locurilor de cazare.

Cererea de cazare va fi completată pe loc (la cerere trebuie anexată copia buletinului de identitate)