Academia de Studii Economice a Moldovei
Școala Masterală de Excelență în Economie și Business

Masteranzii anului I, care doresc să locuiască în căminele studenţeşti ASEM, în anul univ. 2017 - 2018, vor depune Cererea de cazare (inclusiv documentele de justificare) pana pe data de 28 August 2017 la Secretariatul Școlii Masterale, biroul 206, bl. F.

Cererea de cazare poate fi descărcată (format DOC) sau de la secretariat.

Repartizarea contractelor de cazare în cămin vor avea loc pe data de 29 august 2017, ora 1000 in oficiu 206 bloc F.