Academia de Studii Economice a Moldovei
Școala Masterală de Excelență în Economie și Business

Joi, 29 august 2019, ora 1000, în oficiul 206 bloc F va fi repartizarea locurilor de cazare.

Cererea de cazare va fi completată pe loc (la cerere trebuie anexată copia...

Perioada de plasare a Tezelor de Master în Repozitoriul ASEM pentru verificarea Antiplagiat este 15 - 21 ianuarie 2019. Instrucțiunile privind plasarea le găsiți pe

Masteranzii anului I încep sesiunea de iarnă în data de 19 ianuarie. Masteranzii anului II încep sesiunea de iarnă în data de 2 februarie. Consultați orarul pe linkul