Academia de Studii Economice a Moldovei
Școala Masterală de Excelență în Economie și Business

In atentia masteranzilor. In orarul prezentat pot interveni schimbari. De aceea este nevoie de a consulta orarul de la panou (Bl F, et 2)