Academia de Studii Economice a Moldovei
Departamentul "Informatică și Managementul Informației"

Date de contact

 

mun. Chișinău, R. Moldova
str. Bănulescu-Bodoni, 59
bloc B, et. 5, bir. 509

 
catedra.cie@ase.md

 
(373-22) 402-988 - secretariat
(373-22) 402-987 - șef-catedră

Catedra Cibernetica si Informatica Economica a fost constituita în octombrie 1965 în cadrul Institutului Politehnic din Chisinau cu denumirea: "Mecanizarea Evidentei Contabile si a Lucrarilor de Calcul". De-a lungul anilor, catedra a cunoscut o serie de modificari in ceea ce priveste atat denumirea, cat si, partial, destinatia in conformitate cu dezvoltarea domeniului ciberneticii si informaticii, dar si cu schimbarile structurale in cadrul sistemului de invatamint din Republica Moldova (tabelul 1). Au ramas insa indispensabile functiile ce tin de instruirea si cercetarile stiintifice in domeniul informaticii economice.

Date despre evolutia catedrei
PerioadaDenumirea catedreiSeful catedrei
1965 – 1973 Mecanizarea evidentei contabile si a lucrarilor de calcul (IPC) dr., conf. univ.
Vladimir Iacusenco
1973 – 1980 Prelucrarea mecanizata a informatiilor economice / Sisteme informatice de gestiune in economie (IPC,USM) dr., conf. univ.
Vladimir Iacusenco
1980 – 1982 Sisteme informatice de gestiune in economie (USM) dr., conf. univ.
Tudor Leahu
1982 – 1990 Sisteme informatice de gestiune in economie (USM) dr. hab., prof. univ.
Vladimir Iacusenco
1990 – 1992 Sisteme informatice de gestiune in economie (USM) dr., conf. univ.
Tudor Gadilica
1992 – 1994 Sisteme informatice de gestiune in economie (ASEM) /Informatica economica (ASEM) dr., conf. univ.
Tudor Leahu
1994 – 2002 Informatica economica (ASEM) /Cibernetica si informatica economica(ASEM) dr. hab., prof. univ.
Ion Bolun
2002 – 2013 Cibernetica si informatica economica (ASEM) dr. hab., prof. univ.
Ilie Costas
2013 – 2014 Cibernetica si Informatica economica (ASEM) dr. hab., conf. univ.
Vitalie Cotelea
2014 – 2017 Cibernetica si Informatica economica (ASEM) dr. hab., prof. univ.
Ion Bolun
2018– prezent Departamentul Informatica si Managementul Informatiei (ASEM) conf.univ., dr.
Anatolie Prisacaru

Din 1973 catedra devine una de profil. Cronograma specialitatilor, inclusiv pe niveluri de formare profesionala (licenta, masterat, doctorat), de care a fost sau este responsabila catedra, este prezentata in tabelul 2.

Specialitaile de care a fost sau este responsabila catedra
PerioadaDomeniul de formare profesionalaNivelul de formare profesionala
1973 – 1991 Organizarea prelucrarii mecanizate a informatiei economice Licenta
1991 – 1995 Informatica economica
1992 – prezent Cibernetica si informatica economica
2002 – 2008 Informatica si limbi moderne aplicate
2002 – prezent Informatica
2012 – prezent Tehnologia Informatiei
2012– prezent Securitatea informationala
2001 – prezent Tehnologii informationale in economie Masterat
2008 – prezent Cibernetica economica
2008 – prezent Management informational
2018 – prezent Securitatea sistemelor informatice
1992 – 1995 Informatica economica Doctorat
1995 – prezent Metode economico-matematice
2007 – prezent Sisteme informationale
2013 – prezent Cibernetica si informatica economica, Sisteme informatice