Academia de Studii Economice a Moldovei
Departamentul "Informatică și Managementul Informației"

Date de contact

 

mun. Chișinău, R. Moldova
str. Bănulescu-Bodoni, 59
bloc B, et. 5, bir. 509

 
catedra.cie@ase.md

 
(373-22) 402-988 - secretariat
(373-22) 402-987 - șef-catedră

In scopul asigurării mai eficiente a investigaţiilor ştiinţifice, în cadrul catedrei Cibernetică şi Informatică Economică au fost organizate  laboratoare de cercetări ştiinţifice, specializate în diferite domenii ale ciberneticii şi informaticii:

  1. Laboratorul InfoCiber - şef al Laboratorului şi conducător ştiinţific (prin cumul) este prof.univ.dr.hab. Ion Bolun;
  2. Laboratorul “Securitatea informaţională” - şef al Laboratorului şi conducător ştiinţific (prin cumul) este prof.univ., dr. hab. Serghei Ohrimenco.

Laboratorul ştiinţific InfoCiber

Direcţiile de cercetări ştiinţifice ale laboratorului InfoCiber:
Nr.Teme de cercetareCatedra,
conducătorul ştiinţific
Termen de executare
1. Dezvoltarea reţelelor informatice şi a afacerilor electronice în contextul edificării societăţii informaţionale în Republica Moldova Cat. “Cibernetică şi informatică economică”
Cond.: dr.hab. Ion Bolun
2005-2010
1.1 Configurarea setului de servere al reţelelor locale Ion Bolun,
Ion Amarfii, Victor Andronatiev
Ianuarie-decembrie 2005
2. Managementul informaţional integrat ca bază a eficienţei sistemelor informatice Cat. “Cibernetică şi informatică economică”
Cond.: prof.dr.hab. Ilie Costaş
2005-2010
2.1 Managementul calităţii în sistemele informatice: stare şi perspective de dezvoltare Ilie Costaş, Stefan Berzan, Vitalie Cotelea, Svetlana Ghetmancenco Ianuarie-decembrie 2005
3. Problemele securităţii informaţionale Cat. “Cibernetică şi informatică economică”
Cond.: prof.dr.hab. Serghei Ohrimenco
2005-2010
3.1 Aspectele organizatorice în asigurarea securităţii informaţionale Serghei Ohrimenco Ianuarie-decembrie 2005
4 Modelarea şi optimizarea proceselor economice Cat. “Cibernetică şi informatică economică”
Cond.: conf.dr. Anatol Godonoagă
2005-2010
4.1 Simularea activităţilor economice la întrperinderile mici Anatol Godonoagă, Andrei Gameţchi, Alexandru Brăilă, Anatol Prisăcaru, Ilie Coandă, Anatol Baractari Ianuarie-decembrie 2005
5 Estimarea eficacităţii activităţilor de marketing pe Internet Cat. “Cibernetică şi informatică economică”
Cond.: l.s.u. Boris Delimarschi
2005-2007
5.1 Formarea modelelor de evaluare Boris Delimarschi Ianuarie-decembrie 2005
6 Cercetarea aspectelor tehnologice în procesul didactic modern bazate pe tehnologii informatice Cat. “Cibernetică şi informatică economică”
Cond.: l.s.u. Natalia Delimarschi
Ianuarie-decembrie 2005