Academia de Studii Economice a Moldovei
Departamentul "Informatică și Managementul Informației"