Academia de Studii Economice a Moldovei
Departamentul "Informatică și Managementul Informației"

Date de contact

 

mun. Chișinău, R. Moldova
str. Bănulescu-Bodoni, 59
bloc B, et. 5, bir. 509

 
catedra.cie@ase.md

 
(373-22) 402-988 - secretariat
(373-22) 402-987 - șef-catedră
Metode economico-matematice (3 ani)
Prof.univ.dr.hab. Ion Bolun
Prof.univ.dr.hab. Ilie Costas
Prof.univ.dr.hab. Serghei Ohrimenco
Conf.univ.dr. Anatol Godonoaga
Sisteme informaţionale (3 ani)
Prof.univ.dr.hab. Ion Bolun
Prof.univ.dr.hab. Ilie Costas
Prof.univ.dr.hab. Serghei Ohrimenco
Conf.univ.dr. Anatol Godonoaga