Academia de Studii Economice a Moldovei
Catedra "Econometrie și Statistică Economică"

Date de contact

 
str.Banulescu-Bodoni 59,
MD-2005, Chișinău, R. Moldova
bloc B, bir.508, 505, 603, 605
 
T: (373-22) 402-984 (şef-catedră)
T: (373-22) 402-985 (secretariat)
T: (373-22) 402-788 (profesori)
 • Matematica economică
 • Statistică
 • Statistică descriptivă
 • Statistică inferenţială
 • Econometrie
 • Econometrie aplicată
 • Modelare econometrică
 • Metode şi tehnici de previziune în afaceri
 • Serii cronologice şi previziune
 • Algebra liniară şi analiza matematică
 • Probabilităţi şi statistică
 • Sondaje şi anchete
 • Istoria statisticii
 • Statistica social-economică
 • Sistemul Conturilor Naţionale
 • Bazele actuariatului
 • Previziune social-economică
 • Metodologii statistice ale UE
 • Statistica comerţului exterior
 • Statistica pieţelor financiare
 • Statistica juridică
 • Demografie şi statistică socială