Academia de Studii Economice a Moldovei
Catedra "Econometrie și Statistică Economică"

Date de contact

 
str.Banulescu-Bodoni 59,
MD-2005, Chișinău, R. Moldova
bloc B, bir.508, 505, 603, 605
 
T: (373-22) 402-984 (şef-catedră)
T: (373-22) 402-985 (secretariat)
T: (373-22) 402-788 (profesori)
  • Analize şi prognoze economice
  • Analiza şi predicţia seriilor de timp
  • Metode statistice avansate
  • Matematici financiare
  • Matematici  actuariale.
  • Modele demoeconomice
  • Previziunea vânzărilor
  • Practici actuariale în asigurările de viaţă şi generale
  • Matematici financiare şi actuariale