Academia de Studii Economice a Moldovei
Catedra "Econometrie și Statistică Economică"

Date de contact

 
str.Banulescu-Bodoni 59,
MD-2005, Chișinău, R. Moldova
bloc B, bir.508, 505, 603, 605
 
T: (373-22) 402-984 (şef-catedră)
T: (373-22) 402-985 (secretariat)
T: (373-22) 402-788 (profesori)
Ion Partachi

Șef departament, Ion PÂRȚACHI
dr., prof. univ

Bine ați venit pe site-ul Catedrei "Econometrie și Statistică Economică" a facultății "Facultatea Tehnologii Informaționale și Statistică Economică"

Stimaţi vizitatori, actuali sau viitori prieteni ai catedrei „Matematică şi statistică economică", ne face plăcere să vă adresăm salutul nostru și să vă prezentăm, succint, direcțiile de activitate a catedrei noastre

Îmi face o deosebită plăcere să vă solicit acest domeniu de activitate, care este în concordanţă cu evoluţia societăţii moderne. Sper că, sunteţi interesaţi de ceea ce v-ar putea oferi o specializare în statistică şi previziune economică, care corespunde cerinţelor actuale de pe piaţa muncii naţională şi internaţională. Reforma realizată cu privire la conţinutul şi structura cursurilor, conform procesului Bologna de integrare a învăţământului superior naţional cu cel european, dar şi a solicitărilor de specialişti  domeniul nostru, reprezintă  dovada noastră constantă pentru a vă călăuzi în viaţa  profesională. Oferta de cursuri propuse constituie baza  necesară continuării studiilor în vederea aprofundării cunoştinţelor, prin masterat, dar şi formarea ca cercetător prin doctorat.

Statisticienii sunt solicitaţi pentru studii de piaţă, diverse analize pe piaţa financiar-bancară, a asigurărilor, pentru afaceri etc.

O carieră de succes începe aici!
Vă doresc să optaţi pentru domeniul statisticii şi previziunii economice!