Academia de Studii Economice a Moldovei
Catedra "Econometrie și Statistică Economică"

Date de contact

 
str.Banulescu-Bodoni 59,
MD-2005, Chișinău, R. Moldova
bloc B, bir.508, 505, 603, 605
 
T: (373-22) 402-984 (şef-catedră)
T: (373-22) 402-985 (secretariat)
T: (373-22) 402-788 (profesori)

Materiale instructiv-metodice, didactice, note de curs, și manuale universitare elaborate de către profesorii catedrei „Matematică și Statistică Economică”
2010-2017

Matematică Economică
Mathematics for Economics and Business
Autori: Berzan Rodica
Editura: Departamentul Editorial-Poligrafic ASEM, Chişinău
Anul Apariției: 2016
Nr. pagini: 242 pagini
ISBN 978-9975-53-658-5
Matematici pentru economiști. Caiet de sarcini
Autori: Olga Chicu
Editura: Departamentul Editorial-Poligrafic ASEM, Chişinău
Anul Apariției: 2016
Nr. pagini: 77
ISBN 978-9975-75-810-9
  Курс высшей математики для экономических специальностей
Autori: Д. К. Замбицкий,  Я. И. Чобану, Е. Г. Шевчик
Editura: Славянский университет, Кишинэу
Anul Apariției: 2014
Nr. pagini: 340
ISBN 978-9975-117-21-0
Matematici Economice
Autori: Bunu M., Cracilov C., Vizitiu V., Berzan R., Chircu P., Buzurniuc S., Morcov B., Balcan V., Postolache M., Bunu I., Chicu O., Tacu M., Zambițchi D.
Editura: Ed.Pol. ASEM, Chișinău
Anul Apariției: 2012
Nr. pagini: 319
ISBN 978-9975-75-616-7
Matematici Financiare
Matematici financiare şi  actuariale. Caiet de aplicaţii
Autori: Balcan  Vladimir
Editura: ASEM, Chişinău
Anul Apariției: 2016
Nr. pagini: 55
ISBN 978-9975-813-0
Matematici economice şi financiare
Autori: I.Bunu, Ş. Buzurniuc, B. Morcov
Editura: Dep. Ed.-Poligr. Al ASEM, Chișinău
Anul Apariției: 2011
Nr. pagini: 291
ISBN 978-9975-75-579-5
Statistică și Statistica Aplicată
Bugetare sensibilă la gen
Autori: Anjela Baurciulu, Angela Casian, Ion Pârțachi, Andrei Petroia, Valeriu Sainsus, Dorin Vaculovschi
Editura: Tipografia ”Foxtrot”
Anul Apariției: 2016
Nr. pagini: 241
ISBN 978-9975-89-028-1
http://www.ase.md/files/proiecte/unwomen/bsg/Manual_BSG_ASEM&UNWomen_2016.pdf
Statistica teoretica si economică. Teste și probleme
Autori: Irina Movilă, Ion Pârțachi
Editura: Universitatea de Stat „Alecu Russo”, Bălți  
Anul Apariției: 2016
Nr. pagini: 108
ISBN 978-9975-50-185-9
Statistica. Curs de lecţii
Autori: Bradu Marcel
Editura: ASEM, Chișinău
Anul Apariției: 2014
Nr. pagini: 136
ISBN 978-9975-75-694-5
Interpretarea datelor statistice în jurnalism
Autori: Georgeta Stepanov, Ion Pârţachi, Igor Guzun
Editura: CEP USM, Chișinău
Anul Apariției: 2013
Nr. pagini: 228 pagini
ISBN 978-9975-71-423-5
http://www.statistica.md/public/files/publicatii_electronice/Manual_comunicare/
Manual_interpretarea_datelor_stat_in_jurnalism.pdf
Statistica în Comunicare
Autori: Ludmila Andronic, Ion Pârţachi
Editura: CEP USM, Chișinău
Anul Apariției: 2013
Nr. pagini: 216
ISBN 978-9975-71-425-9
http://www.statistica.md/public/files/publicatii_electronice/Manual_comunicare/
manual_statistica_in_comunicare.pdf
Ghid de înțelegere și relatare a statisticilor
Autori: Mihail Guzun, Georgeta Stepanov, Ion Pârţachi, Igor Guzun, Ludmila Andronic
Editura: CEP USM, Chișinău
Anul Apariției: 2013
Nr. pagini: 36 pagini
ISBN 978-9975-71-426-6
http://www.statistica.md/public/files/publicatii_electronice/
Manual_comunicare/ghid_electronic_de_intelegere_si_relatare_a_datelor.pdf
  Îndrumar pentru practica de producţie şi licenţă (în cadrul întreprinderilor pentru studenţii specialităţii "Statistică şi previziune economică"
Autori: V. Rusu, T. Goncearov, V. Tolpinschi
Editura: ASEM, Chișinău
Anul Apariției: 2013
Nr. pagini: 19
ISBN 978-9975-75-638-9
Dezvoltarea sistemului statistic national în contextual armonizării cu standardele europene
Autori: Oleg Cara, Ion Pârţachi, Vergil Voineagu
Editura: ASEM, Chișinău
Anul Apariției: 2013
Nr. pagini: 320 pagini
ISBN 978-9975-75-675-4
Previziunea în afaceri
Autori: Marin Andreica, Ion Pârţachi, Cristina Andreica, Romuluis Andreica
Editura: ASEM, Chișinău
Anul Apariției: 2011
Nr. pagini: 316 pagini
ISBN 978-9975-75-538-2 Editura: Cibernetica MC, București
Anul Apariției: 2011
Nr. pagini: 316 pagini
ISBN 978-973-88451-3-8
Culegere de problem la statistica social-economică
Autori: Ion Pârţachi, Silvia Caraivanova, Lilian Hâncu
Editura: ASEM, Chișinău
Anul Apariției: 2010
Nr. pagini: 54 pagini
ISBN 978-9975-75-506-1
Controlul statistic al calității
Autori: Ion Pârţachi, Alexandru Isaic-Maniu, Viorel Gh.Vodă, Lilian Bejan
Editura: ASEM, Chișinău
Anul Apariției: 2008
Nr. pagini: 330 pagini
ISBN 978-9975-75-438-5
Statistica social-economică
Autori: on Pârţachi, Silvia Caraivanova
Editura: ASEM, Chișinău
Anul Apariției: 2007
Nr. pagini: 221 pagini
ISBN 978-9975-75-174-2
Previziune social-economică. Studii de caz
Autori: Cornelia Pârlog, Dumitrache Caracota, Valentina Tolpinschi, Ion Pârţachi
Editura: ASEM, Chișinău
Anul Apariției: 2004
Nr. pagini: 70 pagini
ISBN 9975-75-270-5
Statistica actuarială în asigurări
Autori: Oleg Verejan, Ion Pârţachi
Editura: Economică, București
Anul Apariției: 2004
Nr. pagini: 287 pagini
ISBN 973-590-935-9
Alte domenii
Informatică juridică. Note de curs
Autori: Varvara Țapcov, Olga Chicu
Editura: Departamentul Editorial-Poligrafic ASEM, Chişinău
Anul Apariției: 2016
Nr. pagini: 156 pagini
ISBN 978-9975-75-828-4
Windows 7. Office 2010. Internet. Învață singur
Autori: Olga Chicu
Editura: Continental Group, Chișinău
Anul Apariției: 2012
Nr. pagini: 272
ISBN 978-9975-4248-6-8
Bazele Informaticii aplicate
Autori: Ion Covalenco, Olga Chicu
Editura: Editura F.E.-P. „Tipografia Centrală”, Chișinău
Anul Apariției: 2012
Nr. pagini: 427
ISBN 978-9975-4248-6-8
Limbajul HTML
Autori: Olga Chicu
Editura: Editura Evrica, Chișinău
Anul Apariției: 2011
Nr. pagini: 100
ISBN 978-9975-941-65-5
Indicații metodice. Utilizarea Pachetului SPSS în Cercetările de Marketing
Autori: Vasile Golovco, Ada Sajin, Olga Chicu
Editura: ASEM, Chișinău
Anul Apariției: 2010
Nr. pagini: 120
ISBN 978-9975-75-518-4
Informatică Economică
Autori: Irina Oriol, Olga Chicu
Editura: Eftimie Murgu, Reșița
Anul Apariției: 2010
Nr. pagini: 258
ISBN 978-973-1906-72-0