Academia de Studii Economice a Moldovei
Facultatea Tehnologii Informaționale și Statistică Economică

Date de contact

 

or.Chişinău, MD-2005,
str. Bănulescu-Bodoni, 59,
Blocul "B"; etajul 4; biroul 401

 

(022) 222-765, (022) 402-716 (decan)

(022) 402-975 ( prodecan)

(022) 402-972 (secretariat)

 

decanat.tise@ase.md

https://www.facebook.com/TISE.ASEM/

Rectorul ASEM, Grigore Belostecinic, a participat, în perioada 3-7 decembrie, la reuniunea rectorilor universităților partenere în cadrul proiectului LMPI Erasmus+ "Bachelor's ...

În cadrul Facultății Tehnologii Informaționale și Statistică Economică a ASEM continuă cursurile de SAP ABAP, organizate de compania...

Decanul Facultății Tehnologii Informaționale și Statistică Economică a ASEM, Aureliu Zgureanu, directorul centrului ”Tehnologii Informaționale și Mijloace Tehnice de Instruire” a ASEM,...

În cadrul Facultății Tehnologii Informaționale și Statistică Economică continuă cursurile gratuite de Software Testing, la care participă mai mulți studenți de la...

© 2020 Academia de Studii Economice a Moldovei. Toate drepturile rezervate. Webmaster