Academia de Studii Economice a Moldovei
Facultatea Tehnologii Informaționale și Statistică Economică

Tehnologii Informaționale și Statistică Economică

Date de contact

 

or.Chişinău, MD-2005,
str. Bănulescu-Bodoni, 59,
Blocul "B"; etajul 4; biroul 401

 

(022) 222-765, (022) 402-716 (decan)

(022) 402-975 ( prodecan)

(022) 402-972 (secretariat)

 

decanat.tise@ase.md

https://www.facebook.com/TISE.ASEM/

Rectorul ASEM, Grigore Belostecinic, a participat, în perioada 3-7 decembrie, la reuniunea rectorilor universităților partenere în cadrul proiectului LMPI Erasmus+ "Bachelor's and Master's Degree for development, administration, management, protection of computer systems and networks in enterprises in Moldova, Kazakhstan and Vietnam", care a avut loc la University of Technology în orașul Ho Chi Minh, Vietnam.

În cadrul întrunirii, între ASEM și University West Attica din Grecia a fost semnat un acord de colaborare, ce prevede lansarea programului de masterat comun ”Securitatea Sistemelor Informatice”, prin eliberarea de diplome duble.

De asemenea, a fost încheiat o convenție de colaborare, cu universitatea gazdă, University of Technologyce, ce presupune dezvoltarea relațiilor între instituții și realizarea obiectivelor de interes comun.

Amintim că profesorii facultății TISE reprezintă ASEM în proiectul LMPI Erasmus+, care are ca scop crearea resurselor de e-learning pentru specializările universitare și postuniversitare, în domeniul protecției sistemelor și rețelelor informatice în trei țări partenere: Vietnam, Moldova și Kazahstan,  pentru a înlătura lacunele în ceea ce privește competențele atât la nivel tehnic, cât și cel ingineresc.