Academia de Studii Economice a Moldovei
Facultatea Tehnologii Informaționale și Statistică Economică

Tehnologii Informaționale și Statistică Economică

Date de contact

 

or.Chişinău, MD-2005,
str. Bănulescu-Bodoni, 59,
Blocul "B"; etajul 4; biroul 401

 

(022) 222-765, (022) 402-716 (decan)

(022) 402-975 ( prodecan)

(022) 402-972 (secretariat)

 

decanat.tise@ase.md

https://www.facebook.com/TISE.ASEM/

În cadrul Facultății Tehnologii Informaționale și Statistică Economică a ASEM continuă cursurile de SAP ABAP, organizate de compania Crystal System. Participanții la cursuri apreciază înalt prestația instructorilor din partea companiei și depun eforturile necesare pentru a avea succes la testarea finală, care va avea loc la finele anului 2018.