Academia de Studii Economice a Moldovei
Facultatea Tehnologii Informaționale și Statistică Economică

Tehnologii Informaționale și Statistică Economică

Date de contact

 

or.Chişinău, MD-2005,
str. Bănulescu-Bodoni, 59,
Blocul "B"; etajul 4; biroul 401

 

(022) 222-765, (022) 402-716 (decan)

(022) 402-975 ( prodecan)

(022) 402-972 (secretariat)

 

decanat.tise@ase.md

https://www.facebook.com/TISE.ASEM/

Cursurile în SECURITATEA INFORMAȚIEI  din cadrul proiectului Erasmus+ LMPI au continuat astăzi, 11.09.2019 la ASEM.

Studenții Facultății Tehnologii Informaționale și Statistică Economică, dar și oaspeți de la alte universități din țară au ascultat  cursul de Cyber Security Terms, Protocols and Standards co-animat de profesorii de la Universitatea West Attica, Grecia: Charalambos Patrikakis, Dimitrios Kogias, Panos Yannakopoulos, Konstantinos Mavrommatis, Georgios Tselikis.

Aceste cursuri au fost petrecute cu participarea activă a profesorilor de la universitățile partenere din țară: Academia de Studii Economice a Moldovei, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Tehnică a Moldovei, Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți.