Academia de Studii Economice a Moldovei
Facultatea Tehnologii Informaționale și Statistică Economică

Tehnologii Informaționale și Statistică Economică

Date de contact

 

or.Chişinău, MD-2005,
str. Bănulescu-Bodoni, 59,
Blocul "B"; etajul 4; biroul 401

 

(022) 222-765, (022) 402-716 (decan)

(022) 402-975 ( prodecan)

(022) 402-972 (secretariat)

 

decanat.tise@ase.md

https://www.facebook.com/TISE.ASEM/

Decanul Facultății Tehnologii Informaționale și Statistică Economică a ASEM, Aureliu Zgureanu, directorul centrului ”Tehnologii Informaționale și Mijloace Tehnice de Instruire” a ASEM, Cristian Cojocaru și directorul Incubatorului Inovațional IT4BA ASEM, Sergiu Tutunaru, au participat azi, 03 decembrie 2018, la lansarea Strategiei 2.0 pentru Sporirea Competitivității Industriei IT de către Ministerul Economiei și Infrastructurii Republicii Moldova.