Academia de Studii Economice a Moldovei
Facultatea Tehnologii Informaționale și Statistică Economică

Tehnologii Informaționale și Statistică Economică

Date de contact

 

or.Chişinău, MD-2005,
str. Bănulescu-Bodoni, 59,
Blocul "B"; etajul 4; biroul 401

 

(022) 222-765, (022) 402-716 (decan)

(022) 402-975 ( prodecan)

(022) 402-972 (secretariat)

 

decanat.tise@ase.md

https://www.facebook.com/TISE.ASEM/

În zilele de 28 februarie, 01 martie și 21 martie 2019 colaboratorii Facultății Tehnologii Informaționale și Statistică Economică a ASEM au participat la trening-urile organizate în cadrul proiectului LMPI Erasmus+.

În cadrul trening-urilor profesorii au făcut schimb de experiență cu partenerii noștri de la universitatea Uninettuno (https://www.uninettunouniversity.net/en/default.aspx) din Italia referitor la posibilitățile platformellor de e-learnig utilizate în universitățile noastre.

De asemenea au fost discutate și analizate posibilitățile de implementare în cadrul Facultății TISE a tehnologiilor Massive Online Open Courses (MOOCs) și Open Educational Resources (OER).

Partenerii italieni s-au împărtășit cu experiența lor bogată în dezvoltarea materialelor didactice și înregistrarea lecțiilor video.

La finalul training-ului am stabilit de comun acord continuarea schimbului de experiență cu partenerii italieni în vederea aplicării noilor tehnologii educaționale în universitățile noastre.