Academia de Studii Economice a Moldovei
Facultatea Tehnologii Informaționale și Statistică Economică

Tehnologii Informaționale și Statistică Economică

Date de contact

 

or.Chişinău, MD-2005,
str. Bănulescu-Bodoni, 59,
Blocul "B"; etajul 4; biroul 401

 

(022) 222-765, (022) 402-716 (decan)

(022) 402-975 ( prodecan)

(022) 402-972 (secretariat)

 

decanat.tise@ase.md

https://www.facebook.com/TISE.ASEM/

În conformitate cu programul de activitate al Proiectului Erasmus+ „LMPI  - Licență și masterat profesional pentru dezvoltarea, administrarea, gestiunea, protecția sistemelor și rețelelor informatice în întreprinderile din Moldova, Kazahstan, Vietnam”, în perioada 14-16 mai 2019, are loc o vizită de monitorizare a activităților din cadrul proiectului de către Maryna Manchenko, reprezentanta CSIE, Italia și dr. Raimondo Sepe, șef Departament TI, Universitatea Uninettuno, Italia, coordonator UE al poroiectului LMPI.

La ASEM vizita a avut loc la 14 mai 2019. În prima jumătate a zilei Maryna Manchenko a convocat într-o ședință de monitorizare responsabilii din cadrul Facaultății TISE: Aureliu Zgureanu, coordonator al proiectului LMPI din partea ASEM, Andrian Prisăcaru (prodecan TISE), Serghei Ohrimenco, Victor Andronatiev, Delimarschi Boris. Obiectivul misiuni a fost identificarea situației la zi în scopul determinării nivelului de pregătire a echipei ASEM pentru activitățile Grupului de conducere interregional (GPI 4), care va avea loc în luna iunie la Atena (Grecia). Au fost realizate interviuri cu membrii echipei proiectului, cu studenții, masteranzii, profesorii, dar și cu Valeriu Cernei - auditorul extern al proiectului.

În a doua jumătate a zilei a avut loc vizita lui Raimondo Sepe, obiectivul căreia  a fost evaluarea livrabilelor din proiect și oferirea asistenței în implementarea proiectului. În cadrul acestei întâlniri echipa ASEM a proiectului a prezentat situația privind formarea suportului pentru învățământul la distanță (activitatea FOAD) și instruirea continuă (activitatea FTLV): a fost creat spațiul virtual LMPI având drept suport fizic serverul furnizat de proiect, iar în calitate de suport logic - platforma Moodle. Toate cursurile elaborate în cadrul proiectului Erasmus+ LMPI sunt plasate în spațiul virtual LMPI și vor avea acces liber.

Rezultatele misiunii vor fi comunicate în viitorul apropiat.

Proiectul LMPI este implementat cu suportul UE prin intermediul programului Erasmus+.

Mai multe informații despre LMPI pot fi găsite pe https://www.lmpi-erasmus.net și  și pe pagina LMPI a ASEM http://ase.md/erasmus-lmpi.html.