Facultăţi şi catedre (Business şi Administrarea Afacerilor, Economie Generală şi Drept, Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică, Relaţii Economice Internaţionale, Finanţe, Contabilitate)

Nr d/oDepartamentulȘef departament
FACULTATEA   BISINESS ȘI ADMINISTRARE
1.ManagementSolcan A
2.Marketing și LogisticăSavciuc O.
3.Comerț, Turism și Servicii HoteliereTurcov E.
FACULTATEA   ECONOMIE GENERALĂ ȘI DREPT
4.Teorie și Politici EconomiceTomșa A.
5.Resurse umane, afaceri publice și comunicareVaculovschi D.
6.DreptArmeanic A.
FACULTATEA   FINANȚE
7.Finanțe și AsigurăriBotnari N
8.Investiții și Activitate BancarăStratulat O.
FACULTATEA CONTABILITATE
9.Contabilitate, Audit și Analiză economicăLazari L.
FACULTATEA RELAȚII ECONOMICE INTERNAȚIONALE
10.Business InternaționalDodu-Gugea L.
11.Limbi ModerneMoldovanu Gh.
FACULTATEA TEHNOLOGII  INFORMAȚIONALE  ȘI STATISTICĂ ECONOMICĂ
12.Informatică și Managementul InformațieiPrisăcaru A.
13.Informatică Aplicată în BusinessTutunaru S.
14.Econometrie și Statistică EconomicăParțachi I.
15.Educație fizicăScutelnic V.
 
* * *Catedra MilitarăPopa Gheorghe

TOTAL:

FACULTĂȚI  – 6

DEPARTAMENTE – 14