Dacă studii economice - atunci la ASEM
VINO la ASEM, FII STUDENTUL NOSTRU!

 

Programme:
Erasmus +
Key Action 2:
Cooperation for Innovation and the exchange of good practices
Action Type:
Capacity Building in the field of youth – Eastern Partnership
Project Type:
Partnership for Entrepreneurship
Project Title:
Higher education institutions for youth entrepreneurship
Reference Number:
589942-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBY-EP-PE

Durata proiectului:
9.11.2017 – 10.04.2019
Volum finanțare:
buget total – 49.188 Euro
www
http://heifye.hduht.edu.ua/index.php/en/
Despre proiect:

Creșterea potențialului de antreprenoriat al tinerilor în țările Parteneriatului Estic este limitată de lipsa de conștientizare cu privire la specificul și oportunitățile de a dezvolta afaceri. Noi provocări și oportunități în economiile țărilor Parteneriatului Estic sunt legate de procesele de integrare europeană. Cu toate acestea, experiența insuficient studiată de depășire a dificultăților și de realizare a posibilităților proceselor de integrare reduce semnificativ potențialul antreprenorial pentru tineri din țările Parteneriatului Estic.

Problemele descrise sunt actuale în toate țările Parteneriatului Estic. Studiul dezvoltării economice a țărilor Parteneriatului Estic prin comparație directă arată că una dintre sarcinile prioritare este intensificarea activității antreprenoriale. Realizarea acestui deziderat este posibilă prin transferul cunoștințelor necesare despre specificul activității de afaceri în diferite țări, implementarea modelelor de afaceri de succes, transfer de experiența antreprenorială pentru tineri antreprenori.

Creșterea ocupării forței de muncă în rândul tinerilor, precum și intensificarea activității antreprenoriale sunt obiectivele prioritare ale politicilor europene în domeniul educației. Studierea experienței și particularităților de a dezvolta afaceri în țările Parteneriatului Estic, Uniunea Europeană și transferul acestor cunoștințe către tineri prin mediul academic va oferi sinergia între afaceri, știință și educație în contextul diverselor procese de integrare. Universitățile reprezentate în proiect sunt interesate de cooperarea transnațională în educație, știință și afaceri; îmbunătățirea aspectului internațional al educației; diseminarea cunoștințelor despre antreprenoriat tinerilor, transferul celor mai bune practici de a dezvolta afaceri și, în general, îndeplinirea obiectivelor principale ale proiectului.

Obiectivul principal al proiectului:

Este intensificarea antreprenoriatului tinerilor în contextul integrării europene, atât în interiorul țării, cât și între țările Parteneriatului Estic și Uniunea Europeană, utilizând experiența creării de modele de afaceri de succes în țările Parteneriatului Estic.

Obiectivele specifice:
 • consolidarea cooperării transnaționale în educație, știință și afaceri;
 • creșterea aspectului internațional al educației antreprenoriale;
 • transferul celor mai bune practici de afaceri în contextul integrării europene, precum și punerea în aplicare de către antreprenori a oportunităților de integrare europeană în țările partenere;
 • îmbunătățirea competențelor și a competențelor antreprenoriale în rândul tinerilor din țările partenere.


Coordonator al proiectului: (Grant holder)

Universitatea de Stat de Tehnologii Alimentare și Comerț din Haricov (Kharkiv State University of Food and Trade)
Adresa: str. Klochkivska str. 333, Kharkiv, Ucraina, UA 61051

Persoană de contact: Viktoria Hrosul, șef al Departamentului Economie și Management Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.


Universități partenere din Republica Moldova:

Academia de Studii Economice a Moldovei
Adresa: str. Bănulescu Bodoni 61, Chișinău, MD 2005, Moldova

Persoană de contact: Tatiana Bucos, Director Centrul de Marketing, Parteneriate și Carieră.
Universitatea Tehnică a Moldovei
Adresa: str. Ștefan cel Mare 168, Chișinău, MD 2004, Moldova

Persoană de contact: Rafael Ciloci, decan Facultatea Economie și Management


Universități partenere

The Recipient/co-implementer of the project in Armenia:
Name of the institution Armenian State Economic University
Legal address: 128, Nalbandyan str., Yerevan, 0025, Armenia

Contact person, title: Diana Galoyan, Acting Head of the Chair of International Economic Relations
The Recipient/co-implementer of the project in Latvia:
Name of the institution: RISEBA University
Legal address: 3, Meza str., Riga, LV-1048, Latvia

Contact person, title: Juris Asars, Head of Project Department
The Recipient/co-implementer of the project in Georgia:
Name of the institution: Shota Rustaveli State University
Legal address: 35, Ninoshvili str., Batumi, 6010, Georgia

Contact person, title: Ibraim Didmanidze, Head of the direction of information technologies of the center of languages and information technologies by the faculty of education
The Recipient/co-implementer of the project in Belarus:
Name of the institution: Belarusian Trade and Economics University of Consumer Cooperation
Legal address: 50, Prospekt Oktyabrya, Gomel, 246029, Belarus

Contact person, title: Iryna Trusevitch, Dean of Faculty of Advanced Training and Staff Retraining, Head of the Centre of Business Education
Rezultate scontate în proiect:
 • organizarea rețelei de centre de formare și susținere a antreprenoriatului în rândul tinerilor din instituțiile de învățământ superior din țările Uniunii Europene și din Parteneriatul Estic;
 • studierea experienței de a dezvolta afaceri în țările partenere ale proiectului;
 • elaborarea cursului privind specificul activității de afaceri în contextul integrării europene în țările partenere și punerea sa în aplicare în programele universităților partenere
 • crearea unei platforme online pentru comunicare, schimbul celor mai bune practici, căutarea de potențiali parteneri de afaceri pentru tinerii antreprenori și centrele de formare și susținere a antreprenoriatului în instituțiile de învățământ superior din țările partenere;
 • schimb de cunoștințe, experiență și practici de succes ale antreprenoriatului pentru tineri în țările partenere.

Evenimente:

Vizita de lansare a proiectului (kick off) la Universitatea de Stat Tehnologia Alimentelor și Comerț din Harkov, Ukraina.

În perioada 21-22 decembrie 2017 coordonatorul proiectului, 589942-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBY-EP-PE „Higher education institutions for youth entrepreneurship’’ conf.univ. dr. Bucos Tatiana a participat la ședința de coordonare - https://bit.ly/2OcvOAn. S-au discutat:

 1. Obiectivele principale ale proiectului “Instituții de învățământ superior pentru dezvoltarea antreprenoriatului tinerilor”
 2. Realizarea cercetărilor privind dezvoltarea antreprenoriatului în rândul tinerilor în țările partenere ale proiectului
 3. Elaborarea unui curs de instruire privind specificul activității de afaceri în contextul integrării europene în țările partenere
 4. Dezvoltarea unei platforme online de comunicare, schimb de bune practici, căutarea de potențiali parteneri de afaceri pentru tinerii antreprenori și centre de formare a antreprenoriatului în instituțiile de învățământ superior din țările partenere
 5. Organizarea activității centrelor de formare și a antreprenoriatului în rândul tinerilor
 6. Organizarea conferinței științifice “Antreprenoriatul în rândul tinerilor în țările Parteneriatului Estic: formare și perspectivele de dezvoltare”
 7. Organizarea concursului de business plan pentru tineri
 8. Aspecte financiare, etc

foto galerie - https://bit.ly/2JkfsXO

Seminarul „Aspectele dezvoltării antreprenoriatului pentru tineret în Ucraina, Bielorusia și Moldova în contextul integrării europene”, în cadrul proiectului HEIFYE

În perioada 15-17 mai 2018 ASEM si UTM, parteneri a proiectului Erasmus+ „Higher education institutions for youth entrepreneurship”, au reprezentat Republica Moldova la reuniunea de la Gomel, Belarus în cadrul Săptămânii Antreprenoriatului. La seminarul ”Aspectele dezvoltării antreprenoriatului pentru tineret in Ucraina, Belorusia si Moldova în contextul integrării europene” planificat în cadrul proiectului HEIFYE și organizat la Universitatea economico-comercială a cooperației de consum din Bielorusia, conf.univ.dr. Irina Călugăreanu și lect.univ. Gușuvati Aliona au informat despre aspectele antreprenoriatului în rândul tineretului în ASEM - https://bit.ly/2TJTLVC

Seminarul „Aspectele dezvoltării antreprenoriatului pentru tineret în Letonia”, în cadrul proiectului HEIFYE

În perioada 21-23 iunie 2018 reprezentanții ASEM, conf.univ.dr. Bucos Tatiana și conf.univ. dr. Barbăneagră Oxana, au participat la reuniunea de la Riga în cadrul căreia au derulat activitățile Seminarului „Aspectele dezvoltării antreprenoriatului pentru tineret în Letonia”, planificat în cadrul proiectului HEIFYE. Lucrările Seminarului s-au desfășurat în incinta Școlii Superioare de Business, Artă și Tehnologii „RISEBA”. Printre subiectele cheie puse în discuție au fost modalitățile de susținere a antreprenoriatului în rândul tinerilor, în special incubatoarele de afaceri. Au fost organizate vizite la tinerii antreprenori – foștii rezidenți ai incubatorului de afaceri “RISEBA” și la instituția financiară de dezvoltare a antreprenoriatului ALTUM. https://bit.ly/2JiV8WQ
foto galerie - http://www.riseba.lv/heifye

Reuniunea de lucru și concursul internațional de startup-uri, în cadrul proiectului HEIFYE

În perioada 11- 17 noiembrie 2018 reprezentanții ASEM, conf.univ.dr. Bucos Tatiana și conf.univ. dr. Barbăneagră Oxana au participat la reuniunea de la Universitatea Economică de Stat din Armenia, Erevan. În cadrul acesteia a fost organizat concursul internațional de startup-uri la care au participat 87 de echipe din 8 țări - https://bit.ly/2Hsbo5O

În cadrul ședinței de lucru au fost examinate subiecte referitor la elaborarea suportului didactic de dezvoltare a antreprenoriatului, ce ar include și specificul mediului de afaceri al țărilor partenere, organizarea activității rețelei internaționale de centre de susținere a antreprenoriatului HEIFYE lab și crearea unei platforme informaționale ce ar stimula și promova antreprenoriatul în rândul tinerilor din țările partenere.

foto galerie - https://bit.ly/2W9aXAV

Reuniunea de lucru în cadrul proiectului HEIFYE și conferința "Foreseeing challenges and opportunites for organizations at the micro and macro level".

În perioada 20-23 februarie 2019, conf. univ. dr. Bucos Tatiana, a participat la reuniunea de lucru a partenerilor din cadrul proiectului organizată la Universitatea RISEBA (Riga) Letonia. În perioada dată a fost organizată și conferința ,,Foreseeing challenges and opportunities for organizations at the macro and micro level” - http://asbbmc.eu/wordpress/?page_id=392,
https://bit.ly/2FiN6c8  

Workshop-ul ”Antreprenoriatul tinerilor: provocări și perspective”

În data de  04 martie 2019  în cadrul proiectului Erasmus+ „Higher education institutions for youth entrepreneurship” la ASEM s-a desfășurat Workshop-ul ”Antreprenoriatul tinerilor: provocări și perspective”. În cadrul workshopului s-a discutat despre factorii ce stimulează dar și blochează inițiativa antreprenorială, cum trebuie să fie educația pentru a stimula antreprenoriatul, ce programe de suport a tinerilor antreprenori sunt oferite - https://bit.ly/2FcjTyi
foto galerie - https://bit.ly/2CqpsZx