Dacă studii economice - atunci la ASEM
VINO la ASEM, FII STUDENTUL NOSTRU!

Angela SOLCAN

Angela SOLCAN, decanul facultăţii
Business şi Administrarea Afacerilor

Facultatea „Business şi Administrarea Afacerilor” (BAA) a fost constituită în 2002, prin decizia Senatului ASEM, în baza a două facultăţii cu istorie şi tradiţie – Facultatea de Management şi Facultatea de Marketing.
Misiunea facultăţii este formarea specialiştilor de performanţă şi dezvoltarea cercetării ştiinţifice în domeniul administrării afacerilor, contribuind la promovarea spiritului antreprenorial şi la dezvoltarea mediului economic.

În prezent, Facultatea „Business şi Administrarea Afacerilor” reprezintă o componentă importantă a Academiei de Studii Economice din Moldova, atât prin numărul studenţilor şi cadrelor didactice, cât şi prin specializările oferite la învăţământul de zi şi cel cu frecvenţă redusă.

Dispunând de un vast potenţial didactic şi ştiinţific, Facultatea „Business şi Administrarea Afacerilor” deţine poziţia de lider în spaţiul universitar economic din Republica Moldova în formarea specialiştilor în domeniul managementului, marketin-gului, comerţului, turismului şi serviciilor hoteliere.

Pe parcursul anilor, la conducerea Facultăţii de Management s-au aflat, în calitatea de decani, conf., dr. Valentin Railean (1991-1993), conf., dr. Chiril Soroceanu (1993-1994), prof., dr. Vadim Cojocaru (1994-2001), conf., dr. Marina Belostecinic (2001-2002), iar al facultăţii „Marketing”: prof., dr. hab. Grigore Belostecinic (1991-1998) şi conf., dr. Ion Panfil (2001-2002).

Din 2002, după unificarea facultăţilor de Management şi Marketing şi crearea noii Facultăţi de Business şi Administrarea Afacerilor, la conducerea Facultăţii s-au aflat, în calitate de decani: conf., dr. Marina Belostecinic (2002-2008) şi conf., dr. Sergiu Portarescu (2007-2008). Actualul decan este conf., dr. Angela Solcan.

Iniţial, programul de studii la Facultatea „Management” prevedea pregătirea studenţilor la specialităţile: Management, Instruire Economică, Economia resurselor umane, iar la Facultatea „Marketing”: Marketing, Turism şi servicii hoteliere. Ulterior, în cadrul facultăţii de Business şi Administrarea Afacerilor au fost lansate noi specializări: Business şi Administrarea; Marketing şi Logistică, Turism, Merceologie şi Comerţ; Managementul Proprietăţii Intelectuale; Achiziţii.

Începând cu anul universitar 2000-2001, în cadrul fostei Facultăţii „Management” a fost organizat unul din primele masterate din Republica Moldova, la specialitatea „Administrarea afacerilor”. Ulterior au fost lansate alte noi specializări: Business internaţional, Managementul marketingului, reclama şi relaţiile cu publicul, Gestiunea şi dezvoltarea turismului, Gestiunea hotelieră, Comerţ şi expertiza vamală, Logistica si Suplly Chian Management, Managementul calităţii.

Activitatea științifică

Pentru a realiza activităţi specifice unei catedre de profil, angajaţii catedrei „Management” realizează activităţi ştiinţifice prin intermediul cercetărilor fundamentale şi aplicative, prin intermediul diverselor programe şi proiecte internaţionale. Rezultatele acestor activităţi sun...

Citește mai departe...

Figura 1. Etapele dezvoltării Facultăţii de Business şi Administrarea Afacerilor