Organizare administrativă

 Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituţională al ASEM

 1. Dumitru URSU, preşedintele Ligii Bancherilor din R. Moldova;
 2. Veaceslav NEGRUŢA, economist;
 3. Ion GUZUN, consilier juridic, Centrul de Resurse Juridice;
 4. Ion PRISĂCARU, şef al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat;
 5. Ghenadie BEJAN, dr., conf. univ., catedra ”Teorie şi Politici Economice”, ASEM;
 6. Ghenadie ȘAVGA, dr., conf. univ., catedra ”Management”, ASEM;
 7. Grigore BELOSTECINIC, prof. univ., dr. hab., academician, rector ASEM;
 8. Igor MELNIC, dr., conf. univ., prorector în probleme de administrare şi gospodărire, ASEM.

Componența Senatului ASEM

1 BELOSTECINIC Grigore Rector ASEM, dr. hab., prof. univ., academician 

2 COTELNIC Ala Prim-prorector, prorector cu activitate didactică, dr. hab., prof. univ. 

3 GUȚU Corneliu Prorector pentru cercetare și parteneriate, dr., conf. cercet. 

4 SÂRBU Olesea Prorector pentru relații internaționale și proiecte europene, dr. 

5 MELNIC Igor Prorector cu activitate economică și socială, dr., conf. univ. 

6 BÎRCĂ Alic Decanul facultății „Economie Generală și Drept”, dr. hab., conf. univ. 

7 COBZARI Ludmila Decanul facultății „Finanțe”, dr. hab., prof. univ. 

8 SOLCAN Angela Decanul facultății „Business și Administrarea Afacerilor”, dr., conf. univ. 

9 GRIGOROI Lilia Decanul facultății „Contabilitate”, dr., conf. univ. 

10 ZGUREANU Aureliu Decanul facultății „Tehnologii Informaționale și Statistică Economică”, dr., conf. univ. 

11 PLEŞCA  Lidia Director al Colegiului Național de Comerț al ASEM 

12 GHINCULOV Silvia Director al Bibliotecii Științifice, dr. 

13 COJOCARU Cristian Șef al Centrului de Tehnologii Informaționale și Mijloace Tehnice de Instruire 

14 PAIC Mihai Președintele Comitetului Sindical al salariaților ASEM 

15 TURCOV Elena Ion Șef al departamentului „Comerț, Turism și Alimentație Publică”, dr. hab., prof. univ. 

16 SAVCIUC Oxana Șef al departamentului „Marketing și Logistică”, dr., conf. univ. 

17 ŢURCANU Gheorghe Șef al departamentului „Management”, dr., conf. univ. 

18 VACULOVSCHI Dorin Șef al departamentului „Resurse Umane, Afaceri Publice și Comunicare”, dr., conf. univ. 

19 TOMŞA Aurelia Șef al departamentului „Teorie și Politici Economice”, dr., conf. univ. 

20 ARMEANIC Alexandru Șef al departamentului „Drept”, dr., conf. univ.

21 STRATULAT Oleg Șef al departamentului „Investiții și Activitate Bancară”, dr., prof. univ. 22 BOTNARI  Nadejda Șef al departamentului „Finanțe și Asigurări”, dr., conf. univ. 

23 BUȘMACHIU Eugenia Departamentul „Finanțe și Asigurări”, dr., conf. univ. 

24 LAZĂRI Liliana Șef al departamentului „Contabilitate, Audit și Analiză Economică”, dr., conf. univ.

25 POPOVICI Angela Departamentul „Contabilitate, Audit și Analiză Economică”, dr., conf. univ. 

26 MUNTEAN Neli Departamentul „Contabilitate, Audit și Analiză Economică”, dr., conf. univ.

27 PÂRŢACHI Ion Șef al departamentului „Econometrie și Statistică Economică”, dr., prof. univ.

28 PRISĂCARU Anatol Șef al departamentului „Informatică și Managementul Informației”, dr., conf. univ.

29 VEREJAN Oleg Departamentul „Econometrie și Statistică Economică”, dr., conf. univ. 

30 FEURAŞ Eugenia  Director al Școlii Doctorale, dr. hab., prof. univ. 

31 CASIAN Angela Director al Școlii Masterale de Excelență în Economie și Business, dr., conf. univ. 

32 LEAHOVCENCO Alexandru Doctorand 

33 NEGOIȚA Ioan Președintele Comitetului Sindical al studenților și masteranzilor ASEM 

34 MIRCA Valeria Președinta Senatului Studențesc 

35 SECU Andrei Student, facultatea „Tehnologii Informaționale și Statistică Economică” 

36 MIHAILOV Tudor Student, facultatea „Business și Administrarea Afacerilor” 

37 OASERELE Ana Studenta,  facultatea „Economie Generală și Drept” 

38 ȘARGAROVSCHI Vlada Studenta, facultatea „Finanțe” 

39 ȘULETEA Dumitrița Studenta, facultatea „Contabilitate” 

40 PREPELIȚĂ Valeria Eleva  Colegiului Național de Comerț al ASEM 

41 BORȘ Maria Studenta,  Școala Masterală de Excelență în Economie și Business

 Consiliul de Administraţie ASEM

1 BELOSTECINIC Grigore Rector ASEM, dr. hab., prof. univ., academician – președinte al Consiliului de Administrație 

2 COTELNIC Ala Prim-prorector, prorector cu activitate didactică, dr. hab., prof. univ. – membru 

3 GUȚU Corneliu Prorector pentru cercetare și parteneriate, dr., conf. cercet. – membru 

4 SÂRBU Olesea Prorector pentru relații internaționale și proiecte europene, dr. – membru 

5 MELNIC Igor Prorector cu activitate economică și socială, dr., conf. univ. – membru 

6 BÎRCĂ Alic Decanul facultății „Economie Generală și Drept”, dr. hab., conf. univ. – membru 7 COBZARI Ludmila Decanul facultății „Finanțe”, dr. hab., prof. univ. – membru 

8 SOLCAN Angela Decanul facultății „Business și Administrarea Afacerilor”, dr., conf. univ. – membru 

9 GRIGOROI Lilia Decanul facultății „Contabilitate”, dr., conf. univ. – membru 

10 TOACA Zinovia Decanul facultății „Tehnologii Informaționale și Statistică Economică”, dr., conf. univ. – membru 

11 PLEŞCA  Lidia Director al Colegiului Național de Comerț al ASEM – membru 

12 BACIU Sergiu Șef Serviciul „Studii, Dezvoltare Curriculară și Management al Calității”, dr. hab., conf. univ. – membru 

13 GHINCULOV Silvia Director al Bibliotecii Științifice, dr. – membru 

14 COJOCARU Cristian Șef al Centrului de Tehnologii Informaționale și Mijloace Tehnice de Instruire – membru 

15 PAIC Mihai Președintele Comitetului Sindical al salariaților ASEM – membru 

16 FEURAŞ Eugenia  Director al Școlii Doctorale, dr. hab., prof. univ. – membru 

17 CASIAN Angela Director al Școlii Masterale de Excelență în Economie și Business, dr., conf. univ. – membru 

18 Cobuscean Angela Contabil-șef – membru 

19 GUȚU Nadejda Șef Serviciul „Planificare Economică și Finanțe” – membru 

20 MARIAN Silvia Șef Serviciul „Juridic și Secretariat”, dr. – membru 

21 NEGOIȚA Ioan Președintele Comitetului Sindical al studenților și masteranzilor ASEM – membru

22 MIRCA Valeria Președinta Senatului Studențesc – membru

 Componența Consiliului Ştiinţific ASEM

 1. Guţu Corneliu, conf.cercet., dr. – preşedinte
 2. Feuraş Eugenia, prof.univ.,dr.hab.
 3. Cobzari Ludmila, prof.univ.,dr.hab.
 4. Bârcă Alic, prof.univ.,dr.hab.
 5. Pârţachi Ion, prof.univ.,dr.
 6. Coptileț Valentina, conf.univ.,dr.
 7. Sandulachi Veronica, studentă-doctorandă – secretar

 Rectoratul ASEM

Grigore BELOSTECINIC
Rector, Grigore BELOSTECINIC
dr. hab., prof. univ.,
academician al AŞM.
Ala COTELNIC
Ala COTELNIC
dr. hab., prof. univ.,
Prim-prorector cu activitate didactică
Corneliu GUȚU
Corneliu GUȚU
conferențiar cercetător, dr.
Prorector pentru cercetare și parteneriate
Olesea SIRBU
Olesea SIRBU, dr.,
Prorector pentru relații internaționale și proiecte europene
Igor MELNIC
Igor MELNIC
dr., conf.univ.
Prorector cu activitate economică și socială