Organizare administrativă

 Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituţională al ASEM

 1. STRATAN Alexandru, dr. hab., prof. univ., membru corespondent al AȘM, director INCE – președinte CDSI;
 2. GUCEAC Ion, dr. hab., prof. univ., academician;
 3. URSU Dumitru, președintele Ligii Bancherilor din R. Moldova;
 4. SIREȚEANU Veronica, dr., manager de politici al Camerei Americane de Comerț din Moldova;
 5. ȚURCANU Igor, director adjunct al Inspectoratului Fiscal de Stat;
 6. BEJAN Ghenadie, dr., conf. univ, departamentul „Teorie și Politici Economice”;
 7. HÂRBU Eduard, dr., conf. univ, departamentul „Econometrie și Statistică Economică”;
 8. BELOSTECINIC Grigore, dr. hab., prof. univ., academician, rector ASEM;
 9. MELNIC Igor, dr., conf. univ., prorector cu activitate economică și socială.

Componența Senatului ASEM

 1. BELOSTECINIC Grigore       Rector ASEM, dr. hab., prof. univ., academician
 2. COTELNIC Ala         Prim-prorector, prorector cu activitate didactică, dr. hab., prof. univ.
 3. GUȚU Corneliu           Prorector pentru cercetare și parteneriate, dr., conf. cercet.
 4. SÂRBU Olesea            Prorector pentru relații internaționale și proiecte europene, dr.
 5. MELNIC Igor Prorector cu activitate economică și socială, dr., conf. univ.
 6. ZAPOROJAN Veaceslav       Decanul facultății „Economie Generală și Drept”, dr., conf. univ.
 7. COBZARI Ludmila    Decanul facultății „Finanțe”, dr. hab., prof. univ.
 8. LIVANDOVSCHI Roman      Decanul facultății „Business și Administrarea Afacerilor”, dr., conf. univ.
 9. GRIGOROI Lilia        Decanul facultății „Contabilitate”, dr., conf. univ.
 10. TOACĂ Zinovia         Decanul facultății „Tehnologii Informaționale și Statistică Economică”, dr., conf. univ.
 11. PLEŞCA  Lidia           Director al Colegiului Național de Comerț al ASEM
 12. CHERADI Natalia      Director al Bibliotecii Științifice
 13. COJOCARU Cristian Șef al Direcției de Tehnologii Informaționale
 14. PAIC Mihai     Președintele Comitetului Sindical al salariaților ASEM
 15. TURCOV Elena Ion    Șef al departamentului „Comerț, Turism și Alimentație Publică”, dr. hab., prof. univ.
 16. SAVCIUC Oxana        Șef al departamentului „Marketing și Logistică”, dr., conf. univ.
 17. ŢURCANU Gheorghe Șef al departamentului „Management”, dr., conf. univ.
 18. VACULOVSCHI Dorin          Șef al departamentului „Resurse Umane, Afaceri Publice și Comunicare”, dr., conf. univ.
 19. TOMŞA Aurelia          Șef al departamentului „Teorie și Politici Economice”, dr., conf. univ.
 20. ARMEANIC Alexandru         Șef al departamentului „Drept”, dr., conf. univ.
 21. STRATULAT Oleg     Șef al departamentului „Investiții și Activitate Bancară”, dr., prof. univ.
 22. BOTNARI  Nadejda   Șef al departamentului „Finanțe și Asigurări”, dr., conf. univ.
 23. BUȘMACHIU Eugenia           Departamentul „Finanțe și Asigurări”, dr., conf. univ.
 24. LAZĂRI Liliana          Șef al departamentului „Contabilitate, Audit și Analiză Economică”, dr., conf. univ.
 25. POPOVICI Angela     Departamentul „Contabilitate, Audit și Analiză Economică”, dr., conf. univ.
 26. BAJAN Maia   Departamentul „Contabilitate, Audit și Analiză Economică”, dr., conf. univ.
 27. PÂRŢACHI Ion          Șef al departamentului „Econometrie și Statistică Economică”, dr., prof. univ.
 28. PRISĂCARU Anatol  Șef al departamentului „Informatică și Managementul Informației”, dr., conf. univ.
 29. VEREJAN Oleg          Departamentul „Econometrie și Statistică Economică”, dr., conf. univ.
 30. FEURAŞ Eugenia        Director al Școlii Doctorale, dr. hab., prof. univ.
 31. CASIAN Angela          Director al Școlii Masterale de Excelență în Economie și Business, dr., conf. univ.
 32. ȚURCANU Ștefan      Doctorand
 33. NEGOIȚA Ioan          Președintele Comitetului Sindical al studenților și masteranzilor ASEM
 34. BÎRSA Corina Președinta Senatului Studențesc
 35. PRODAN Anatolie      Student, facultatea „Tehnologii Informaționale și Statistică Economică”
 36. ROTARU Radu          Student, facultatea „Business și Administrarea Afacerilor”
 37. SIMONOV Alina        Studenta,  facultatea „Economie Generală și Drept”
 38. PODLESNOV Elena   Studenta, facultatea „Finanțe”
 39. CHISTRUGA Vlad     Student, facultatea „Relații Economice Internaționale”
 40. BRIGHIDIN Irina       Studenta, facultatea „Contabilitate”
 41. ȚÎBULEAC Agnesa    Eleva  Colegiului Național de Comerț al ASEM
 42. MOISEI Ana   Studenta,  Școala Masterală de Excelență în Economie și Business

 Consiliul de Administraţie ASEM

1 BELOSTECINIC Grigore Rector ASEM, dr. hab., prof. univ., academician – președinte al Consiliului de Administrație 

2 COTELNIC Ala Prim-prorector, prorector cu activitate didactică, dr. hab., prof. univ. – membru 

3 GUȚU Corneliu Prorector pentru cercetare și parteneriate, dr., conf. cercet. – membru 

4 SÂRBU Olesea Prorector pentru relații internaționale și proiecte europene, dr. – membru 

5 MELNIC Igor Prorector cu activitate economică și socială, dr., conf. univ. – membru 

6 BÎRCĂ Alic Decanul facultății „Economie Generală și Drept”, dr. hab., conf. univ. – membru 7 COBZARI Ludmila Decanul facultății „Finanțe”, dr. hab., prof. univ. – membru 

8 SOLCAN Angela Decanul facultății „Business și Administrarea Afacerilor”, dr., conf. univ. – membru 

9 GRIGOROI Lilia Decanul facultății „Contabilitate”, dr., conf. univ. – membru 

10 TOACA Zinovia Decanul facultății „Tehnologii Informaționale și Statistică Economică”, dr., conf. univ. – membru 

11 PLEŞCA  Lidia Director al Colegiului Național de Comerț al ASEM – membru 

12 BACIU Sergiu Șef Serviciul „Studii, Dezvoltare Curriculară și Management al Calității”, dr. hab., conf. univ. – membru 

13 GHINCULOV Silvia Director al Bibliotecii Științifice, dr. – membru 

14 COJOCARU Cristian Șef al Centrului de Tehnologii Informaționale și Mijloace Tehnice de Instruire – membru 

15 PAIC Mihai Președintele Comitetului Sindical al salariaților ASEM – membru 

16 FEURAŞ Eugenia  Director al Școlii Doctorale, dr. hab., prof. univ. – membru 

17 CASIAN Angela Director al Școlii Masterale de Excelență în Economie și Business, dr., conf. univ. – membru 

18 Cobuscean Angela Contabil-șef – membru 

19 GUȚU Nadejda Șef Serviciul „Planificare Economică și Finanțe” – membru 

20 MARIAN Silvia Șef Serviciul „Juridic și Secretariat”, dr. – membru 

21 NEGOIȚA Ioan Președintele Comitetului Sindical al studenților și masteranzilor ASEM – membru

22 MIRCA Valeria Președinta Senatului Studențesc – membru

 Componența Consiliului Ştiinţific ASEM

 1. Guţu Corneliu, conf.cercet., dr. – preşedinte
 2. Feuraş Eugenia, prof.univ.,dr.hab.
 3. Cobzari Ludmila, prof.univ.,dr.hab.
 4. Bârcă Alic, prof.univ.,dr.hab.
 5. Pârţachi Ion, prof.univ.,dr.
 6. Coptileț Valentina, conf.univ.,dr.
 7. Sandulachi Veronica, studentă-doctorandă – secretar

 Rectoratul ASEM

Grigore BELOSTECINIC
Rector, Grigore BELOSTECINIC
dr. hab., prof. univ.,
academician al AŞM.
Ala COTELNIC
Ala COTELNIC
dr. hab., prof. univ.,
Prim-prorector cu activitate didactică
Corneliu GUȚU
Corneliu GUȚU
conferențiar cercetător, dr.
Prorector pentru cercetare și parteneriate
Olesea SIRBU
Olesea SIRBU, dr.,
Prorector pentru relații internaționale și proiecte europene
Igor MELNIC
Igor MELNIC
dr., conf.univ.
Prorector cu activitate economică și socială