Dacă studii economice - atunci la ASEM
VINO la ASEM, FII STUDENTUL NOSTRU!

Denumirea proiectului: Eastern Partnership Networking Forum
Instituție de coordonare: Europa-Institut Saarland University
Coordonator Instituțional ASEM: Alic BIRCĂ
Pagină web: https://europainstitut.de/eastern-partnership-networking-forum

Proiect comun între 21 de facultăți din universități din Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova, Ucraina și Europa-Institut în cadrul programului Consolidarea cooperării cu societatea civilă din țările Parteneriatului Estic și Rusia oferită de Oficiul Federal German de Externe.

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea unei rețele comune, transfrontaliere de facultăți juridice, cu 21 de parteneri (4 ARM, 1 AZE, 1 BLR,  5 OUG, 5 MDA, 5 UKR, 1 BLR), care sunt foarte interesați de a coopera peste granițele naționale în predarea și cercetarea, în special în domeniul dreptului european și internațional. În noiembrie 2019 va avea loc un forum de 4 zile în rețea la Tbilisi, Georgia, pentru a crea baza pentru crearea unei astfel de rețele.

Finanțat de către
Universități Partenere

Parteneri de proiect în Armenia

 • Universitatea de Stat din Yerevan - Facultatea de Drept
 • Universitatea Franceză din Armenia (UFAR) - Facultatea de Drept
 • Universitatea de Stat de Limbi și Științe Sociale din Yerevan Brusov - Catedra UNESCO pentru drepturile omului, democrație și științe politice
 • Universitatea Ruso-Armenească - Facultatea de Drept

Parteneri de proiect în Azerbaidjan

 • Universitatea de Stat din Baku - Facultatea de Drept

Parteneri de proiect în Belarus

 • Universitatea de Stat din Belarus - Facultatea de Drept

Parteneri de proiect în Georgia

 • Universitatea de Stat din Tblisi - Facultatea de Drept
 • Universitatea Caucaz Tbilisi - Facultatea de Drept
 • New Vision University Tbilisi - Facultatea de Drept
 • Universitatea din Georgia - Facultatea de Drept
 • Universitatea Grigol Robakidze - Facultatea de Drept

Parteneri de proiect în Republica Moldova

 • Universitatea de Stat din Moldova - Facultatea de Drept
 • Academia de Studii Economice din Moldova - Facultatea de Drept
 • Universitatea de Stat din Cahul - Facultatea de Drept
 • Universitatea de Stat Alecu Russo - Facultatea de Drept
 • Universitatea Internațională Liberă din Moldova - Facultatea de Drept

Parteneri de proiect în Ucraina

 • Universitatea Națională Taras Șevcencko din Kiev - Facultatea de Drept
 • Universitatea Națională de Drept Yaroslaw - Facultatea de Drept
 • Facultatea de Drept a Universității Naționale de Aviație - Facultatea de Drept
 • Universitatea Națională din Academia Kiev-Mohila - Facultatea de Drept
 • Universitatea Națională Ivan Franko din Lviv - Facultatea de Drept

Parteneri de proiect în Germania

 • Saarland University - Europa-Institut

 

Project name: Eastern Partnership Networking Forum
Coordinating institution: Europa-Institut Saarland University
ASEM Institutional Coordinator: Alic BIRCĂ
Web page: https://europainstitut.de/eastern-partnership-networking-forum

Joint project between 21 faculties from universities in Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Republic of Moldova, Ukraine and the Europa-Institut within the framework of the program Strengthening cooperation with civil society in Eastern Partnership countries and Russiaoffered by the German Federal Foreign Office.

The overall goal of the project is the development of a common, cross-border network of legal faculties with 21 partners (4 ARM, 1 AZE, 15 GEO, 5 MDA, 5 UKR, 1 BLR) who are highly interested in a cooperation with the aim to cooperate across national borders in teaching and research especially in the field of European and International Law. A 4-day networking forum will take place in Tbilisi, Georgia, in November 2019 to create the basis for the establishment of such a network.

Supported and financed by
Partner Universities

Project Partners in Armenia

 • Yerevan State University - Faculty of Law
 • French University in Armenia (UFAR) - Faculty of Law
 • Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences - UNESCO Chair on Human Rights, Democracy and Political Science
 • Russian-Armenian University - Faculty of Law

Project Partners in Azerbaijan

 • Baku State University - Faculty of Law

Project Partners in Belarus

 • Belarusian State University - Faculty of Law

Project Partners in Georgia

 • Tblisi State University - Faculty of Law
 • Caucasus University Tbilisi - Faculty of Law
 • New Vision University Tbilisi - Faculty of Law
 • University of Georgia - Faculty of Law
 • Grigol Robakidze University - Faculty of Law

Project Partners in Republic of Moldova

 • Moldova State University - Faculty of Law
 • The Academy of Economic Studies of Moldova - Faculty of Law
 • Cahul State University - Faculty of Law
 • Alecu Russo State University- Faculty of Law
 • Free International University of Moldova - Faculty of Law

Project Partners in Ukraine

 • Taras Shevchencko National University of Kyiv - Faculty of Law
 • Yaroslaw the Wise National Law University - Faculty of Law
 • Law Faculty of the National Aviation University - Faculty of Law
 • National University of Kyiv-Mohila Academy - Faculty of Law
 • Ivan Franko National University of Lviv - Faculty of Law

Project Partners in Germany

 • Saarland University - Europa-Institut