Dacă studii economice - atunci la ASEM
VINO la ASEM, FII STUDENTUL NOSTRU!

 

“CĂTRE MODELUL UNIVERSITAR EUROPEAN DE ÎNVĂȚARE CONTINUA ÎN MOLDOVA - COMPASS”

Erasmus+ Programme 2014-2020
KA2 – Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Consolidarea capacităților în învățământul superior
Numar de referință: 597889-EPP-1-2018-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP
Titlu: “CĂTRE MODELUL UNIVERSITAR EUROPEAN DE ÎNVĂȚARE CONTINUA ÎN MOLDOVA - COMPASS”
Perioada proiectului: 15/11/2018 - 14/11/2021

Despre COMPASS

Proiectul “CĂTRE MODELUL UNIVERSITAR EUROPEAN DE ÎNVĂȚARE CONTINUA ÎN MOLDOVA - COMPASS” ref. Nr. 597889-EPP-1-2018-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP, se adresează procesului de integrare a modelului universitar de învățare continuă (ULLL) incluziv și receptiv ca fiind cel care necesită reacții imediate la nivel național și instituțional și acțiune comună în Moldova. Acordarea posibilității ca organismele naționale de învățământ superior și instituțiile de învățământ superior să administreze strategic învățarea continuă integrată a învățământului superior este considerate obiectivul general al proiectului și principala susținere a rolului responsabil și complementar al Republicii Moldova în cadrul EHEA.

Grupurile țintă: reprezentanți ai ministerelor învățământului superior; Promotori Bologna la nivel național; managerii de rang înalt ai universităților, directorii ULLL, personalul operațional ULLL.

Obiectivul general al prezentului proiect constă în contribuția la integrarea mai profundă a Republicii Moldova în EHEA prin integrarea unui model universitar de învățare continuă (ULLL) în Moldova

Obiectivele specifice a proiectului sunt:

OB1: Promovarea si consolidarea culturii LLL (Life Long Learning) în Moldova și consolidarea consensului național al actorilor cheie cu privire la problemele de dezvoltare până în Noiembrie 2021;
OB2: Dezvoltarea și promovarea unui cadru legislativ național și stimularea schimbărilor de reglementare în domeniul LLL în Moldova până în Noiembrie 2020;
OB3: Creșterea funcției de integrare a universității în Moldova prin dezvoltarea strategiilor integrate universitare de LLL până în Noiembrie 2020;
OB4: Sporirea capacităților instituționale ale universității în Moldova pentru implementarea eficientă a reformei LLL până în Noiembrie 2021.

Activităţile proiectului:

1) Creșterea gradului de conștientizare a rolului LLL în societatea din Moldova și creșterea numărului de grupuri țintă și a părților interesate implicate.
2) Elaborarea documentelor legislative naționale privind învățarea de formare profesionala în Moldova.
3) Elaborarea a regulamentelor privind LLL.
4) Consolidarea structurilor de învățare de formare profesionala la universitățile din Moldova și servicii și cursuri de LLL.

Rezultatele proiectului:

R1. Crearea și implementarea legislației naționale care a lipsit până în prezent în Moldova: Foaie de parcurs națională LLL; Regulamentul de validare a învățării anterioare, inclusiv formal și informal (VPL); Regulamentul privind aplicarea instrumentelor și procedurilor ECTS existente pentru LLL; etc).
R2. Elaborarea și implementarea unor strategii universitare eficiente cu privire la LLL integrat, împreună cu măsuri instituționale coerente capabile de orientare pe tot parcursul vieții și VPL, îmbunătățirea capacităților instituționale pentru sporirea participării la LLL.

Parteneri:
 • Academy of Music, Theatre and Plastic Arts
 • University of Physical Education and Sport
 • State Pedagogical University “Ion Creanga”
 • Trade Cooperative University of Moldova
 • Comrat State University
 • Rectors` Council of Moldova
 • Ministry of Education of Moldova
 • European University Continuing Education Network (Belgium)
 • University of Turku (Finland)
 • Danube University of Krems (Austria)
 • University of Graz (Austria)
 • European Policy Development and Research Institute (Slovenia)
 • University of Barcelona (Spain)
 • Università degli Studi di Genova (Italy)
 • University of Brest (France)
Echipa COMPASS – ASEM

Coordonatorul proiectului – dr. Olesea SÎRBU, Prorector pentru relații international, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., +373 22 402 834;

Evenimente și Noutăți

Vizita de studiu la Universitatea Danube din Krems, Austria – 06 – 1 Mai 2019

Vizita de studiu la Universitatea Danube din Krems, Austria a avut loc în cadrul proiectului “CĂTRE MODELUL UNIVERSITAR EUROPEAN DE ÎNVĂȚARE CONTINUA ÎN MOLDOVA - COMPASS”, ref. Nr. 597889-EPP-1-2018-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP, co-finanțat de Comisia Europeană, în cadrul programului ERASMUS+. Scopul acestei vizite de studiu a fost cunoașterea a bunelor practici ce ține de învățarea pe tot parcursul vieții la Universitatea Danube din Krems, Austria.

În cadrul vizitei de studiu au participat reprezentanți de la universitățile partenere din Republica Moldova, dar și parteneri europeni ai proiectului. Academia de Studii Economice a fost reprezentată de către dr. Olesea SIRBU, Prorector pentru Relații Internaționale și Proiecte Europene, dr. Aurelia BRAGUȚA, Director Școala ASEM de Formare Continuă, Elena CARPOV, asistent de proiect.

Temele abordate în cadrul vizitei de studiu au fost variate, precum: Programe de studii la Universitatea Danube din Krems; Managementul calității  și dezvoltarea de noi programe de formare continuă la Universitatea Danube din Krems; Implementarea și managementul programelor de formare continuă la Universitatea Danube din Krems; Marketingul programelor de învățare continuă la Universitatea Danube din Krems, etc.

Vizita de studiu s-a sfârșit cu un atelier de lucru în care toți participanții s-au divizat în echipe. Ulterior, un membru al echipei a prezentat impactul și informația învățată în cadrul acestei vizite de studiu la Universitatea Danube din Krems.

Prima întâlnire de consorțiu – 20-21 Martie 19

Academia de Studii Economice din Moldova, coordonatorul Proiectului CĂTRE MODELUL UNIVERSITAR EUROPEAN DE ÎNVĂȚARE CONTINUA ÎN MOLDOVA - COMPASS, număr de referință: 597889-EPP-1-2018-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP, a organizat prima întâlnire a consorțiului cu toți instituții partenere implicate în proiect, în perioada 20 - 21 martie 2019.

Proiectul E + COMPASS este finanțat de Comisia Europeană - Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură - în cadrul programului Erasmus + în valoare de 891.479,00 EUR și va fi realizat împreună cu instituții partenere din Italia, Spania, Belgia, Finlanda, Austria, Slovenia, Franța.

Instituțiile partenere din Moldova includ 6 universități din Moldova, precum și Consiliul Rectorilor și  Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.

Conferința de lansare a proiectului și Workshop Internațional pe tematica dezvoltării în domeniul învățării continue – 20-21 Martie 19

Lansare proiectului COMPASS (Nr. ref. 597889-EPP-1-2018-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP) a avut loc pe  20 Martie 2019 în incinta Academiei de Studii Economice din Moldova. Concomitent cu lansarea proiectului a avut loc și Workshop-ul internațional privind învățarea continuă în cadrul universităților din Moldova.

Workshop-ul internațional a adunat peste 100 de participanți, inclusiv cca. 30 de reprezentanți la nivel înalt ai instituțiilor de învățământ din Republica Moldova, Consiliul Rectorilor, Ministerul Educației, autoritățile publice și experții UE, precum și un număr maxim de părți interesate din Moldova din afara parteneriatului.

Atelierul a analizat stadiul de dezvoltare al LLL în Moldova, validarea învățării anterioare (VPL), inclusiv formală și informală; aplicarea instrumentelor și procedurilor ECTS existente pentru LLL; formarea continuă a personalului academic. S-a acorda o atenție suplimentară încurajării unui dialog politic de formularea a recomandărilor pentru elaborarea Strategiei Naționale cu privire la Învățarea Continuă.

Grupurile țintă: reprezentanți ai ministerelor învățământului superior; Promotori Bologna la nivel național; managerii de rang înalt ai universităților, directorii ULLL, personalul operațional ULLL.

Vizita de studiu la Universitatea Catolică din Louvain, Belgia - 16 - 20 Septembrie 2019

În perioada 16 - 20 septembrie 2019, reprezentanții ASEM, împreună cu reprezentanți ai universităților partenere din Republica Moldova au participat într-o vizită de studiu la Universitatea Catolică din Louvain, Belgia, care este o activitate din cadrul proiectului „CĂTRE MODELUL UNIVERSITAR EUROPEAN DE ÎNVĂȚARE CONTINUA ÎN MOLDOVA – COMPASS”, nr. ref. 597889-EPP-1-2018-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP.

Universitatea Catolică din Louvain este o instituție cu tradiții (experiență de peste 600 ani). Această universitate are 14 facultăți, 21 de centre de cercetare științifică, 203 programe de formare continuă, 26 de cursuri deschise MOOCs, 237 programe de licență și masterat, o Comunitate de 162 460 alumni.

În cadrul acestei vizite au fost prezentate activități de management al programelor de perfecționare continuă sub mai multe aspecte:

 1. Colaborarea cu angajatorii, care au posibilitatea să participe la elaborarea programelor de formare și perfecționare cu recomandări și solicitări.
 2. Procesul de planificare a costurilor pentru programele de perfecționare.
 3. Conlucrarea școlilor de perfecționare (LLL) cu diferite subdiviziuni ale universității, inclusiv sub aspect metodic.
 4. Marketingul, inclusiv promovarea programelor LLL.
 5. Aplicarea tehnologiilor informaționale și de comunicare moderne în procesul de instruire.
 6. Recunoașterea programelor LLL și integrarea în sistemul de credite transferabile.
 7. Colaborarea universitară în procesul de elaborare a programelor complexe comune, (spre exemplu între Université catholique de Louvain, LIEGE Université și Université Libre de Bruxelles).
 8. Modalitatea de colaborare a expertului (cadrului universitar) cu centrul de formare continuă LLL.

Menționăm faptul că proiectul se adresează procesului de integrare a modelului universitar de învățare continuă (ULLL), incluziv și receptiv, ca fiind acel care necesită reacții imediate la nivel național și instituțional și acțiune consolidată în sistemul universitar din Republica Moldova.