Rectoratul ASEM

Grigore BELOSTECINIC

Rector
Grigore BELOSTECINIC
dr.hab., prof. univ.,
academician al AŞM

Ala COTELNIC

Prim-prorector cu activitate didactică
Ala COTELNIC
dr. hab., prof. univ.,

Corneliu GUȚU

Prorector pentru cercetare și parteneriate
Corneliu GUȚU
conferențiar cercetător, dr.

Olesea SIRBU

Prorector pentru relații internaționale și proiecte europene
Olesea SIRBU, dr.,

Igor MELNIC

Prorector cu activitate economică și socială
Igor MELNIC
dr., conf.univ.