Senatul și Membrii senatului ASEM

 1. BELOSTECINIC Grigore       Rector ASEM, dr. hab., prof. univ., academician
 2. COTELNIC Ala         Prim-prorector, prorector cu activitate didactică, dr. hab., prof. univ.
 3. GUȚU Corneliu           Prorector pentru cercetare și parteneriate, dr., conf. cercet.
 4. SÂRBU Olesea            Prorector pentru relații internaționale și proiecte europene, dr.
 5. MELNIC Igor Prorector cu activitate economică și socială, dr., conf. univ.
 6. ZAPOROJAN Veaceslav       Decanul facultății „Economie Generală și Drept”, dr., conf. univ.
 7. COBZARI Ludmila    Decanul facultății „Finanțe”, dr. hab., prof. univ.
 8. LIVANDOVSCHI Roman      Decanul facultății „Business și Administrarea Afacerilor”, dr., conf. univ.
 9. GRIGOROI Lilia        Decanul facultății „Contabilitate”, dr., conf. univ.
 10. TOACĂ Zinovia         Decanul facultății „Tehnologii Informaționale și Statistică Economică”, dr., conf. univ.
 11. PLEŞCA  Lidia           Director al Colegiului Național de Comerț al ASEM
 12. CHERADI Natalia      Director al Bibliotecii Științifice
 13. COJOCARU Cristian Șef al Direcției de Tehnologii Informaționale
 14. PAIC Mihai     Președintele Comitetului Sindical al salariaților ASEM
 15. TURCOV Elena Ion    Șef al departamentului „Comerț, Turism și Alimentație Publică”, dr. hab., prof. univ.
 16. SAVCIUC Oxana        Șef al departamentului „Marketing și Logistică”, dr., conf. univ.
 17. ŢURCANU Gheorghe Șef al departamentului „Management”, dr., conf. univ.
 18. VACULOVSCHI Dorin          Șef al departamentului „Resurse Umane, Afaceri Publice și Comunicare”, dr., conf. univ.
 19. TOMŞA Aurelia          Șef al departamentului „Teorie și Politici Economice”, dr., conf. univ.
 20. ARMEANIC Alexandru         Șef al departamentului „Drept”, dr., conf. univ.
 21. STRATULAT Oleg     Șef al departamentului „Investiții și Activitate Bancară”, dr., prof. univ.
 22. BOTNARI  Nadejda   Șef al departamentului „Finanțe și Asigurări”, dr., conf. univ.
 23. BUȘMACHIU Eugenia           Departamentul „Finanțe și Asigurări”, dr., conf. univ.
 24. LAZĂRI Liliana          Șef al departamentului „Contabilitate, Audit și Analiză Economică”, dr., conf. univ.
 25. POPOVICI Angela     Departamentul „Contabilitate, Audit și Analiză Economică”, dr., conf. univ.
 26. BAJAN Maia   Departamentul „Contabilitate, Audit și Analiză Economică”, dr., conf. univ.
 27. PÂRŢACHI Ion          Șef al departamentului „Econometrie și Statistică Economică”, dr., prof. univ.
 28. PRISĂCARU Anatol  Șef al departamentului „Informatică și Managementul Informației”, dr., conf. univ.
 29. VEREJAN Oleg          Departamentul „Econometrie și Statistică Economică”, dr., conf. univ.
 30. FEURAŞ Eugenia        Director al Școlii Doctorale, dr. hab., prof. univ.
 31. CASIAN Angela          Director al Școlii Masterale de Excelență în Economie și Business, dr., conf. univ.
 32. ȚURCANU Ștefan      Doctorand
 33. NEGOIȚA Ioan          Președintele Comitetului Sindical al studenților și masteranzilor ASEM
 34. BÎRSA Corina Președinta Senatului Studențesc
 35. PRODAN Anatolie      Student, facultatea „Tehnologii Informaționale și Statistică Economică”
 36. ROTARU Radu          Student, facultatea „Business și Administrarea Afacerilor”
 37. SIMONOV Alina        Studenta,  facultatea „Economie Generală și Drept”
 38. PODLESNOV Elena   Studenta, facultatea „Finanțe”
 39. CHISTRUGA Vlad     Student, facultatea „Relații Economice Internaționale”
 40. BRIGHIDIN Irina       Studenta, facultatea „Contabilitate”
 41. ȚÎBULEAC Agnesa    Eleva  Colegiului Național de Comerț al ASEM
 42. MOISEI Ana   Studenta,  Școala Masterală de Excelență în Economie și Business