Dacă studii economice - atunci la ASEM
VINO la ASEM, FII STUDENTUL NOSTRU!

Obiectivele de bază ale activităţii Centrului ”Tehnologii Informaționale și Mijloace Tehnice de Instruire” sunt asigurarea logistică a procesului de instruire, elaborarea şi implementarea sistemelor informatice de gestiune pentru diferite subdiviziuni, automatizarea activităţilor specifice managementului universitar, optimizarea fluxurilor informaţionale, modernizarea şi extinderea reţelei locale de calculatoare, menţinerea în stare funcţională a tehnicii de calcul ş.a. În cadrul Centrului, activează 5 laboratoare:

  • Sisteme Informatice
  • Platforme Web și Securitate Informațională
  • Administrare Reţea şi Internet
  • Asistenţă Tehnică
  • Mijloace Tehnice de Instruire

Academia de Studii Economice are în dotare peste 700 de calculatoare, 14 servere, cca 150 de imprimante, echipamente de reţea şi dispozitive multimedia. Toate calculatoarele sunt interconectate la reţeaua academică care cuprinde, practic, toate structurile ASEM: rectoratul, serviciile administrative, Şcoala doctorală, Şcoala masterală de excelenţă în economie şi business, decanatele, departamentele, biblioteca, sălile cu calculatoare, căminele etc.

Studenţii ASEM beneficiază de serviciile unui Centru Multimedia modern, dotat cu 70 de calculatoare performante conectate la Internet, cu imprimante, scanere şi acces la numeroase resurse electronice.

În ASEM, funcţionează un Centru de videoconferinţe, dotat cu sisteme performante de comunicaţii și un Studio TV.

Reţeaua academică se află în continuă dezvoltare pentru a face faţă noilor cerinţe tehnologice. În prezent, viteza de acces la Internet este de 1 Gbps. Toate blocurile de studii, precum şi căminele studenţeşti, sunt conectate la Internet prin canale de fibră optică. Aria de acoperire a zonelor Wi-Fi cuprinde holurile blocurilor de studii, biblioteca, sălile de lectură, spaţiul din faţa blocurilor, etc. În ASEM, toate serviciile Internet sunt gratuite.

Contacte:
  Responsabil Birou Telefon E-mail

Conturile de e-mail @ase.md;
Orarul publicat pe site-ul web ASEM

Chicu Olga

B518

022 402 908

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Vizualizarea reușitei pe site-ul web ASEM

Laboratorul SI

B519
B518

 

022 402 908

 

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Sistemul Antiplagiat;
Sistemul Moodle

Sclifos Constantin

F208

022 402 909

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Site-ul web ASEM

Axente Victor

F208

022 402 909

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Asistență tehnică

Laboratorul AT

C615

022 402 978

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Proiectoarele video din sălile de studii; Tablele interactive
Studioul TV
Suport tehnic

 

Laboratorul MTI

Laboratorul AT

B517
B518
B515
C615

022 402 852
022 402 908
022 402 913
022 402 978

 

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Rețeaua locală și Internet

Laboratorul ARI

B306

022 402 911
022 402 921

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Sisteme Informatice

Laboratorul Sisteme Informatice este responsabil de proiectarea, elaborarea, implementarea și mentenanța mai multor sisteme informatice care sunt utilizate și urmează a fi utilizate în cadrul ASEM.

Contacte:

Birou Telefon e-mail

Sisteme informatice

 

Șef laborator

Valentina Gaevscaia

B520

022 402 979

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Colaboratori

 

B518
B513
B522

022 402 908
022 402 924
022 402 966

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Platforme Web și Securitate Informațională

Contacte:

Birou Telefon e-mail

Platforme Web și securitate

 

Șef laborator

Victor Axente

F208

022 402 909

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Colaboratori

 

F208

022 402 909

 

Administrare Reţea şi Internet

Laboratorul Administrare Rețea și Internet este responsabil de proiectarea, monitorizarea și administrarea rețelei internet din ASEM.

Contacte:

Birou Telefon e-mail

Administrarereţea şi Internet

 

Șef laborator

Alexandru Petrovici

B306

022 402 921

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Colaboratori

 

B306

022 402 911

 

Asistenţă Tehnică

LaboratorulAsistenţă Tehnică asigură buna funcționare a sistemelor de calcul, a imprimantelor și a mijloacelor multimedia din cadrul ASEM.

Contacte:

Birou Telefon e-mail

Asistenţă tehnică

 

Șef laborator

Anatol Ceaban

C615

022 402 978

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Colaboratori

 

B207
B211
C607

022 402 902
022 402 901
022 402 809

 

Mijloace Tehnice de Instruire

Laboratorul MTI este responsabil de buna funcționare a proiectoarelor și a tablelor interactive din sălile de studii ale ASEM, precum și a Studioului TV. De asemenea, laboratorul acordă consultanță profesorilor și colaboratorilor ASEM în utilizarea acestor mijloace tehnice în scopuri didactice, de cercetare și de promovare a imaginii ASEM.

Contacte:

Birou Telefon e-mail

Mijloace tehnice de instruire

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Șef laborator

Ion Covalenco

B517

022 402 852

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Colaboratori

 

B518
B515

022 402 908
022 402 913