Dacă studii economice - atunci la ASEM
VINO la ASEM, FII STUDENTUL NOSTRU!

 1. Paradigma managementului calității în instituțiile de învățământ superior, Chișinău: Editura ASEM, 2014. 437 p. ISBN 978-9975-75-690-7. Baciu Monografie A5
 2. Baciu S. Asigurarea calităţii procesului educaţional în ASEM. În: Revista Economica (revistă ştiinţifico-didactică), Chişinău: 2007, nr. 2 (58), p. 110-113.
 3. Baciu S., Dorogan T., Baciu G.Educația economică – o cerință stringentă a clienților și beneficiarilor învățământului liceal. În: Analele Academiei de Studii Economice a Moldovei. Chișinău: Editura ASEM, 2013, Ediția a XI-a, p.14 - 22. 351 p. 0,5 c.a. (în colaborare)
 4. Baciu S. Educaţia adulţilor – un deziderat al timpului. În: Revista Didactica Pro..., Chişinău: 2001, nr. 3 (7), p. 14 -15.
 5. Baciu S. Elaborarea standardelor formării profesionale şi reformarea sistemului de pregătire profesională. În: Revista Didactica Pro..., Chişinău: 2003, nr. 3 (19), p. 31-35.
 6. Baciu S. Elemente ale unui curriculum la managementul învăţământului. În: Revista Didactica Pro..., Chişinău: 2002, nr. 6 (16), p. 38-42.
 7. Baciu S. Managementul instituției publice: factorii calității. În: Analele Academiei de Studii Economice a Moldovei. Chișinău: Editura ASEM, 2012, Ediția a X-a, p.86 - 91. 351 p. 0,5 c.a.
 8. Baciu S. Procedurile sistemului de management al calităţii din instituţiile de învăţământ superior. În: Revista de Ştiinţe Socio - Umane, Chişinău: 2011, nr. 3 (19), p. 15-25.
 9. Baciu S. Promovarea dimensiunii europene în învăţământul economic superior. În: Revista Didactica Pro..., Chişinău: 2004, nr. 3 (25), p. 11-13.
 10. Baciu S. Standarde profesionale pentru funcţia de director al instituţiei de învăţământ. În: Revista Didactica Pro..., Chişinău: 2001, nr. 6 (10), p. 7-11.
 11. Бачу С. Качество менеджмента - фактор качества учебного заведения. În: GESJ: Education Science and Psychology, 2011, nr.2 (19), p. 57-64.
 12. Бачу С. Качество учебного заведения: ориентация на удовлетворение потребностей учащихся. În: Вестник Томского государственного педагогического университета, Томск: 2011, nr. 12 (114), p. 79-84.
 13. Бачу С. Взаимодействие факторов качества учебного заведения. În: «Качество. Инновации. Образование», Москва: 2012, nr. 2 (81), p. 6 - 10.
 14. Бачу С. Оценивание – важнейший компонент гарантии качества в учебном заведении. În: «Alma Mater» (Вестник высшей школы). Москва: 2012,  nr. 3, p. 20 - 25.