Dacă studii economice - atunci la ASEM
VINO la ASEM, FII STUDENTUL NOSTRU!

DSDCMC oferă programe/module de dezvoltare profesională în domeniul psihopedagogiei, metodicii predării disciplinelor economice, pentru a contribui la sporirea competenţei cadrelor didactice, care predau disciplinele economice.

Modulul A.
Proiectarea ofertei curriculare de formare profesională.
Modulul B.
Metode de predare – învățare specifice învățământului superior.
Modulul C.
Evaluarea academică.
Modulul D.
Aplicarea tehnologiilor informaționale de comunicare în procesul educaţional.
Modulul E.
Aspecte psihologice ale activităților didactice din universități.
Principiile de realizare a activităţilor de formare:
  • Crearea unui mediu de învăţare autentic, apropiat de viaţă profesională şi de interesele persoanei, pentru realizarea obiectivelor proiectate;
  • Îmbinarea aspectelor de natură teoretică cu cultivarea unor competenţe legate de realităţile activităţii pedagogice;
  • Structurarea demersurilor educaţionale pe concepţia “învaţă acţionând”;
  • Valorificarea unor tehnici moderne de instruire, inclusiv diverse simulări ale situaţiilor reale din viaţa profesională.