Dacă studii economice - atunci la ASEM
VINO la ASEM, FII STUDENTUL NOSTRU!

Organizarea diverselor activităţi (seminare, conferinţe, ateliere de lucru etc.) pentru dezvoltarea profesională a cadrelor didactice.

Tematica:
 • Esența conceptului de calitate (Calitatea serviciilor educaționale: standarde şi cerinţe. Clienţii instituţiei de învățământ. Produsul instituţiei de învățământ.)
 • Managementul calității (Funcțiile managementului calităţii: planificarea, controlul, asigurarea, îmbunătăţirea. Managementul Calităţii Totale. Principiile managementului calităţii)
 • Componentele şi cerinţele Sistemului de Management al Calității – modelul ISO
 • Managementul proceselor Sistemului de Management al Calității
 • Evaluarea calității
 • Noile educaţii şi provocările lumii contemporane;
 • Elaborarea competenților de formare profesională;
 • Taxonomia obiectivelor şi elaborarea standardelor educaţionale;
 • Proiectarea activităţilor educaţionale de formare economică;
 • Modalităţi de organizare a conţinuturilor predate;
 • Pregătirea şi prezentarea prelegerilor / seminarelor;
 • Metode interactive de predare-învăţare ale disciplinelor economice;
 • Evaluarea şi monitorizarea procesului educaţional;
 • Metodologia elaborării testelor la disciplinele economice;
 • Metode complementare de evaluare a competenţelor studenţilor;
 • Utilizarea calculatorului în educaţia economică;
 • Metodologia elaborării curriculum-ului universitar;
 • Relaţii interpersonale "profesor - student";
 • Comunicarea didactică;
 • Căi de reformare a procesului educaţional din universităţi etc.
Exemplu training